Nyheter

Nyheter

Nyheter

Hele 15 medaljer til Øvre Romerike Budo Senter i helgens stevne

Lørdag 25. februar braket det løs med stort Taekwondo stevne i Jessheim is- og flerbrukshall med over 400 utøvere. Det var et kombinert regionalt stevne for nybegynnerne og nasjonalt stevne for de viderekomne. Med så mange påmeldte var det duket for høy aktivitet for arrangørklubb Øvre Romerike Budo Senter (ØRBS). Da det hele var over kunne Team ØRBS skilte med 15 medaljer, 5 gull, 3 sølv og 7 bronse til sine utøvere. Elitelandslagsutøver Tina Røe Skaar coacher Robin Bastian Johansen Et så stor stevne krever enorm dugnadsinnsats og det var nærmere 50 personer med stort hjerte for klubben som bidro med rigging, salg av mat og teknisk gjennomføring. Det var som dommerassistenter, utstyrskontro

Innkalling til Årsmøte i ØRBS

Dato: Onsdag 15. mars 2017 Klokkeslett: Kl 20.00 Sted: Budosenteret i Letohallen Agenda Godkjenne de stemmeberettigete. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. Behandle idrettslagets årsberetning. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. (Signert av kontrollkomiteen) Fastsette medlemskontingent Vedta idrettslagets budsjett Behandle idrettslagets organisasjonsplan.[1] Foreta følgende valg:[2] Nestleder Tre styremedlemmer og null varamedlemmer[3] Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. To revisorer (minimum en kvinne).[4] Representanter til ting og møter i de organisasjo

Nyhetsarkiv
Våre sponsorer

Vi trener på LetoHallen. 
Kjør forbi Puls, rundt hjørnet på kortsiden. Da ser du oss!

  • White Facebook Icon

Du kan ringe klubbens leder Tor Arne Sandholt 
på mobil 905 63 106

© 2020 Øvre Romerike Budo Senter