top of page

Vår logo

Definisjon av ØRBS sin logo
(Dette er symbolet på vår vei som gir oss alle retning med fri vilje.)

 

 

Sirkelen:
Representerer samhold og kontinutet.

 

Skrifttegnet:
Skrifttegnet/personen i sentrum: Skrifttegnet assosieres mot betydningen ”GREAT”, stor eller mektig på Japansk for vår individuelle storhet. Personen representerer hver enkelt utøver (kriger) som innenfor systemet skal stå i fokus. Denne personen strekker seg utenfor sirkelen fordi vi alle skal forme vår egen identitet.


Fargen rød:
Representerer blod, ære, og stolthet i form av elementet ild. Dette er også et symbol på kontrollert energi og positiv aggresjon i det rett øyeblikket

 

bottom of page