top of page

Våre sortbelter

Øvre Romerike Budo Senter har fostret frem mange sortbelter igjennom årenes løp. Her er oversikten.

bottom of page