top of page

Taekwondo-beltene våre

 • De yngste -  hvitt belte med 1-10 røde striper:

       De yngste fra 5 - 7 år får en rød stripe for hver gradering, som viser hvor lang tid har trent.                  Hver hver stripe representerer et halv år med trening. Noen starter før fylte fem år og noen                ønsker å være et år ekstra på dette partiet, da dette er mer turn, motorikk og Tae kwon Do lek.

 • 10. kup. hvitt belte - 7. kup. hvitt belte:
  Nybegynnere med grunnleggende viten.

 • 6. kup. gult belte:
  Har lært det grunnleggende innen budo, og er på vei til å utvikle et mentalt forhold til budo.

 • 5. kup. og 4. kup. grønt belte:
  Har mye viten. Utøveren har kommet til et punkt hvor han eller hun utvikler teknikkene sine paralelt fysisk og psykisk. Meget kritisk punkt. Som instruktør ser jeg at det er her klinten oftest skilles fra hveten.

 • 3. kup. - 1. kup. rødt belte:
  Avansert elev med mye kunnskap. Dette er forberedelses fasen til 1. Dan.

 • 1. Dan sort belte: Sensei
  Mest avanserte elev, stadiet hvor man begynner å lære og forstå.

 • 2. Dan og 3. Dan: Sensei
  Viser at en er moden som 1. Dan, og at man har funnet sin plass i solen. Faktorer som hva man gjør ut av sin budo vil allerede her spille inn som en faktor.

 • 4. Dan - 9. Dan: Master og Grand Master
  Har tilegnet seg en stor grad av fordypende kunnskap i budo, og er mester i sin budo gren. Disse gradene bygger videre på evnen til å gjøre noe med budo og for budo. Disse gradene har ikke gradering på samme måte som lavere grader, den enkelte blir som regel nominert til kandidat og senere beæret graden fra andre. Fysisk bør en budo utøver holde seg i så god form som mulig til en hver tid. Toppen bør en nå under forberedelser til 1. Dan og holde den vedlike så lenge som mulig. Etter hvert som vi blir eldre forfaller vi til en viss grad fysisk. Dette kompanserer vi for med erfaring, teknikk og strategi. På denne måten kan vi se hvordan budo beveger seg gradvis fra 90% fysisk og 10% mentalt, til 90% mentalt og 10% fysisk.

bottom of page