ØRBS styret og komiteer

Styret:

Styreleder: Tor Arne Sandholt

Nestleder: David Nymoen

Styremedlem: Kristoffer Torseth

Styremedlem: Robert Sæbø Nilsen

Styremedlem: Terje Choi Førsund

Styremedlem: Maria Bragais-Flåte

Styremedlem: Frode Grønningsæter

 

Varamedlem: Morten Henriksen

Varamedlem: Christine Meklenborg Salvesen

 

Valgkomitè:

Leder: Tor Vidar Norbeck

Komitèmedlem: Tor Helge Gran

Komitèmedlem: Johnny Døhlen

Varamedlem: Camilla Hagen

 

Kontrollkomitè:

Komitèmedlem: Eva Mathisen

Komitèmedlem: Ragnar Talgø

Ansvarlig for barneidrett: Frode Grønningsæter

Ansvarlig for politiattest: Kristoffer Torseth

Våre sponsorer

Vi trener på LetoHallen. 
Kjør forbi Puls, rundt hjørnet på kortsiden. Da ser du oss!

  • White Facebook Icon

Du kan ringe klubbens leder Tor Arne Sandholt 
på mobil 905 63 106

© 2020 Øvre Romerike Budo Senter