top of page

ØRBS styret og komiteer

Styret:

Styreleder: Tor Arne Sandholt

Nestleder: David Nymoen

Styremedlem: Kristoffer Torseth

Styremedlem: Robert Sæbø Nilsen

Styremedlem: Terje Choi Førsund

Styremedlem: Camilla Hagen

Styremedlem: Frode Grønningsæter

 

1. varamedlem: Eva Marie Mathisen

2. varamedlem: Tor Vidar Norbeck

 

Valgkomitè:

Leder: Josefine Simensen

Komitèmedlem: Yen-Nhi Vu og Johannes Dolmen Furu

Varamedlem: Styret fikk fullmakt til å utnevne en vara.

Kontrollkomitè:

Komitèmedlem: Kenneth Fidje

Komitèmedlem: Marius Larsen

Varamedlem: Bob Mohammed Sharaf

Ansvarlig for barneidrett: Frode Grønningsæter

Ansvarlig for politiattest: Kristoffer Torseth

bottom of page