top of page

Varsling i Budosenteret

Det skal være både enkelt og trygt å varsle i norsk idrett. På disse sidene finner du informasjon om hva det vil si å varsle, hvem et varsel skal sendes til, og hvordan du varsler.

 

Vi ønsker å gjøre det enklere å varsle – og informere om hvordan dere håndtere negative hendelser på en god måte, hvis det skulle oppstå.

Si ifra!

Vi skal være en trygg idrettsklubb. Si ifra om du eller noen andre opplever mobbing, diskriminering, trakassering eller overgrep.

Hvordan sier du ifra?

Du kan si ifra enten skriftlig eller muntlig til en person med ansvar i idrettslaget. Om du synes det er vanskelig å si fra på egenhånd, spør om hjelp fra en du stoler på.

 

Du kan:

· Fortelle det til en ansvarsperson du har tillit til på trening

· Du kan ta kontakt med de i styret som har ansvar for oppfølging av slike saker: (Camilla Hagen 40092609 eller Tor Arne Sandholt 90563196). 

Om du er usikker og ønsker mer informasjon for å varsle, kan du også finne informasjon på idrettsforbundet sine sider om varsling

 

Hva skjer når du sier ifra?

Vi følger opp alle saker, og det er ledelsen i idrettslaget sin oppgave å håndtere varselet. Vi vil gi deg beskjed når varselet er mottatt og holde deg oppdatert om hva som skjer videre.

Om du ønsker mer informasjon eller raskere tilbakemelding, ta kontakt med den personen du har meldt ifra til og etterspør mer informasjon. Ta også kontakt om du føler deg utrygg eller er usikker på hva som skjer. Som varsler er det viktig at du føler deg ivaretatt og møtt på en god måte.

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Her finner du lenker til våre temasider og retningslinjer som kan hjelpe deg med å forstå hvilke tema det kan varsles om. 

bottom of page