top of page

Hyunger - les og se våre kataer

Hyunger er et mønster av teknikker satt sammen til en lang sammenhengende bevegelse som minner om en form for dans. Det er mange forskjellige Hyunger med ulik vansklighetsgrad. Hyunger varierer fra ca. 20 bevegelser og opp til ca. 80 i vår stilart, men det er hyunger i andre systemer som kan bestå av flere hundre bevegelser.

Hyunger har til hensikt å trene opp god grunnteknikk, styrke, konsentrasjon, fokus, bevegelse, utholdenhet og pusteteknikk. Det er i kampsport mange forskjellige tolkninger av hva en hyung er og hva teknikkene i den enkelte hyung har som formål. Enkelte mener at man skal lære alle hyungene så godt som mulig, andre at du skal fordype deg i en eller to og bare kjenne til de andre. Tanken bak å fordype seg i en eller to hyunger er at det ligger i hver hyung en spesiell type bevegelser og teknikker, disse skal forme hva som senere skal bli ditt særpreg som budo utøver. Hvis du velger å bli best mulig på flest mulig hyunger vil du til gjengjeld ikke nå dybden på hver hyung på samme måte som du ville gjort hvis du studerte en eller to.

 

Mange instruktører har som følge av manglende kunnskaper ikke kunnet gi en grundig forklaring på hva som opprinnelig var meningen med hyunger. Om noen helt sikkert vet er jeg ikke sikker på. Det jeg vet er at den noe tradisjonelle forklaringen som sier at hyunger er en kombinasjon mot en tenkt motstander og at en blokk er en blokk, et slag et slag og et spark et spark ikke holder. Med den kunnskap jeg har så ser jeg stor verdi i hyunger uten å ta stilling til den ene eller andre tenke måten.

 

Hyunger er verdifulle fordi de skaper konsentrasjon, de er fysisk krevende å utføre, mange føler glede ved å lære nye ting å finner da motivasjon i å lære mønster, man får mye og god trening av grunnteknikker i bevegelse, man får bedre koordinasjon og balanse som følge av krevende snuinger og stillinger, de stiller krav til utøverens tålmodighet, med litt fantasi og instruksjon ser man stadig nye muligheter som gir seg avkastning på andre omeråder, de er estetisk pene å se på for andre og viser en annen side av budo enn kamp og skrik, trener du nok så vil du oppdage at hyunger også kan være en form for meditasjon i bevegelse. Så stå på, lær mer og ha det gøy!​

bottom of page