Årsberetning 2019

Styrets sammensetning


Leder: Tor Arne Sandholt
Nestleder: David Nymoen
Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristoffer Torseth, Robert Sæbø Nilsen, Terje Choi Førsund, Frode Grønningsæter, Maria Bragais-Flåte. Morten Henriksen (vara), Christine Meklenborg Nilsen (vara)


Valgkomité:
Leder: Tor Vidar Norbeck
Medlemmer: Tor Helge Gran, Jonny Døhlen, Camilla Hagen (vara)


Kontrollkomité:
Eva Mathiesen og Ragnar Talgø


Styrets arbeid


Styremøter
Det er avholdt 4 styremøter samt generalforsamling


Andre hendelser
I konkurranser ble Øvre Romerike Budo Senter deltatt i mange nasjonale og internasjonale stevner. I tillegg har vi mange utøvere prestert godt i mange stevner, noe som er beskrevet under konkurransepartiet i årsrapporten. Styret har deltatt i møter med Eidsvoll Idrettsråd, Eidsvoll kommune. Klubben har hatt tre dugnadskvelder som vakter på dansegallaen i Leto hallen. Det har
blitt gjennomført sommer og julegraderinger. ØRBS hold 20-22 september 2019 konferanse for World Alliance of Martial Art på Budosenteret. Det var deltagere fra mange land i Europa. Organisasjonens mål er å skape vennskap, forstå og dele kunnskap ved å utøve kampsport sammen, ved å holde arrangementer med noen av de mest dyktige og respekterte kampsporttrenere fra hele verden. Organisasjonen er en demokratisk, ideell organisasjon, til fordel for alle medlemmer i fellesskap. ØRBS sin representant og president i organisasjonen er Grandmaster Pål-Erik Ruud 8th dan.

Økonomi
Vi har nå avsluttet et aktivt år for Øvre Romerike Budo Senter (ØRBS). Det har stabil utvikling av medlemmer og vår ved årsskifte 227 medlemmer, en oppgang på 2 medlemmer. Økonomisk har det vært et år med svært stor stevneaktivitet med betydelig reisekostnader i forbindelse med stevne i inn og utland. Vi har ellers holdt kostnadene nede og valgt å fortsett å bygge opp reserver for evt. dårligere tider. Sum salgs og driftsinntekter ble kr 797.400, som er kr 67.400 høyre enn budsjett. Sum kostnader endte på kr. 669.715, som er kr 49.285 lavere enn budsjett. Dette gav et resultat/overskudd på kr. 128.706, som er 63.891 bedre enn budsjett. Vi har nå totalt kr 388.540 på driftskonto og kr. 121.787 på sparekonto. Til sammen har vi dermed kr 510.328 på konto, som er økning på kr. 129.211. Det er lagt ned over 3.000 timer i frivillig arbeid av styret, trenere og foreldre for å administrere og utvikle både klubben og utøverne. Vi har fått god økonomisk støtte fra Eidsvoll kommune, Norges Idrettsforbund og Kampsportforbundet. ØRBS har ingen ansatte eller daglig leder. Det er i likhet med tidligere år ikke utbetalt lønn eller godtgjørelser til styreleder eller styremedlemmer i 2019.

Aktiviteter, stevner og treningstilbud


Konkurransepartiet
Konkurransepartiet hadde et godt, hvor den fine utviklingen fra 2018 fortsatte. Det var rekordhøy deltakelse på de norske stevnene, og vi så for alvor et oppsving blant de ferskeste. Det ble faktisk så stor pågang at det ble besluttet å opprette et parti for de ferskeste, "Grunnteknikk Konkurranse". Dette ble holdt i av Tim Robin Bjerke og Dennis Tuft med hjelpetrenere fra fokusgruppemedlemmene. Utenlandsdeltakelsen var også stor, og Nordisk på Island, globale stevner flere steder, og en ny deltakelse i EM for Tom Talgø som fersk junior var høydepunkter for Team ØRBS på utlandsarenaen. ØRBS fikk også flere nye Norgesmestere i Norgesmesterskapet 2019, og flere Globale utøvere. Trenerteamet bak Team ØRBS, med Frode Blaker, Ken Johansen, Tina Skaar, og hovedtrener Kristoffer Torseth er optimistiske ift. den videre utviklingen.


På vei til svart belte
Det har i 2019 vært en flott gjeng med utøvere med 1. Kup på vei opp til svart belte. I 2019 ble det gjennomført hele 8 samlinger, i tillegg til at gjengen har fått ekstra utfordringer på sommer- og julegraderinger. Master Terje Choi Førsund 5th Dan har ansvaret for utvikling av pensum til svart belte graderinger.


Tradisjonell Taekwondo – ungdom voksne
Tradisjonell Taekwondo for ungdom og voksne har blitt ledet av sensei Robert Sæbø Nilsen 3rd dan og master Tor Arne Sandholt 4th dan. Sensei Tor Vidar Norbeck 2th dan har også holdt mange av treningene når hovedtrenere ikke har hatt mulighet. På disse treningene er det et stort pensum med mye variasjon. Godt med fremmøte og vi ser med glede tendensen av at flere voksne utøverebegynner å trene. Det har også på dette partiet blir flere kvinner med på treninger.

Tradisjonell Taekwondo – barn
Barnetreningene har vært ledet av hovedtrener sensei Tor Vidar Norbeck 2th dan og Eva Mathiesen 3. Kup og med god støtte fra hjelpetrenere Johnny Døhlen og Adrian Mathiesen. Barnetreninger har blitt gjennomført på mandager, onsdager og torsdager. Her har det også vært en positiv utvikling og har vært jevnt mange på treningene. De har hatt en fin utvikling med god forbedring av tradisjonelle teknikker og selvforsvar. Den positive økningen med flere jenter har vedvart.

 

NinjaKids
Hovedtrener for NinjaKids har vært Yen Nhi Vu 2th dan. Det har vært en stor gruppe på mellom 15-25 stk, som er en betydelig vekst. Vi har i større grad valgt å fokusere mer på taekwondo relaterte øvelser. Fokuset er her kondisjon, styrke, motorikk og taekwondo lek. Disiplin er også et viktig element for de minste, selv om det er en utfordring når barna er små.


Brasiliansk Jiu Jitsu (BJJ)

BJJ gruppen på ØRBS er en liten gruppe på 6-8 personer som har fast trening på mandag og onsdag. I tillegg har det blitt gjennomført en god del frivillige treninger i helger. Partiets hovedtrener har vært Bob Mohammed Sharaf, mens sensei Danilo Petrovic har vært faglig leder.

Budosenteret 13. mai 2020

Styret i ØRBS

Våre sponsorer

Vi trener på LetoHallen. 
Kjør forbi Puls, rundt hjørnet på kortsiden. Da ser du oss!

  • White Facebook Icon

Du kan ringe klubbens leder Tor Arne Sandholt 
på mobil 905 63 106

© 2020 Øvre Romerike Budo Senter