Våre sponsorer

Vi trener på LetoHallen. 
Kjør forbi Puls, rundt hjørnet på kortsiden. Da ser du oss!

  • White Facebook Icon

Du kan ringe klubbens leder Tor Arne Sandholt 
på mobil 905 63 106

© 2019 Øvre Romerike Budo Senter

Årsberetning 2018

Styrets sammensetning
Leder: Tor Arne Sandholt
Nestleder: David Nymoen
Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristoffer Torseth, Robert Sæbø Nilsen, Terje Choi Førsund, Frode Grønningsæter, Maria Bragais-Flåte, Markus Gjærvik (vara), Christine Meklenborg Salvesen (vara)

Valgkomité:
Leder: Tor Vidar Norbeck
Medlemmer: Tor Helge Gran, Camilla Hagen, Rune Helberg (vara)

Kontrollkomité:
Eva Mathiesen og Ragnar Talgø

Styrets arbeid


Styremøter
Det er avholdt 4 styremøter samt generalforsamling


Andre hendelser
I konkurranser ble Øvre Romerike Budo Senter deltatt i mange nasjonale og internasjonale stevner og utøvere fra klubben har fått svært gode plasseringer med høydepunkter som sølv i Europamesterskap, nordisk mester og norgesmester. I tillegg har vi mange utøvere prestert godt i mange stevner, noe som er beskrevet under konkurransepartiet i årsrapporten. Styret har deltatt i møter med Eidsvoll Idrettsråd, Eidsvoll kommune. Klubben har hatt to dugnadskvelder som vakter på dansegallaen i Leto hallen. Det har blitt gjennomført sommer og julegraderinger. Grandmaster Charles Graham 10th dan og Grandmaster Pål Erik Ruud 8th dan. deltok på julegranderingen og søndagen 16. desember inviterte vi alle Moo Duk Kwan klubber i Norge for felles trening. Master David Nymoen 5th Dan, master Terje Choi Førsund 5th dan og master Tor Arne Sandholt 4th dan ble i 2018 tildelt Honory Award for en lang karriere innen vår kampsport og mange års viktig bidrag i ledelsen av ØRBS. De mottok diplom og et samuraisverd i gave fra klubben. 


ØRBS ble I 2018 ble medlem av World Alliance of Martial Art. Deres mål er å skape vennskap, forstå og dele kunnskap ved å utøve kampsport sammen, ved å holde arrangementer med noen av de mest dyktige og respekterte kampsporttrenere fra hele verden. Organisasjonen er en demokratisk, ideell organisasjon, til fordel for alle medlemmer i fellesskap. ØRBS sin representant og president i organisasjonen er Grandmaster Pål-Erik Ruud 8th dan. ØRBS har fått tildelt oppdraget og arrangere den årlige kongressen i september 2019. 
Økonomi


Vi har nå avsluttet et aktivt år for Øvre Romerike Budo Senter (ØRBS). Det har imidlertid vært en nedadgående kurve med medlemmer blant de minste barna og vi har en medlemsnedgang far 309 til 225 medlemmer. Dette vil ha negativ innvirkning på offentlig støtte som er basert på medlemstall. 
 
Økonomisk har det vært et år med svært stor stevneaktivitet med betydelig reisekostnader og store innvesteringer knyttet til treningsutstyr. Vi har også totalrenovert sanitæranlegg og gjennomført nedskrubbing og boning av hele lokalet. Sum salgs og driftsinntekter ble kr. 936.903, som er kr 215.903 bedre enn budsjett. Sum kostnader endte på kr. 985.946, som er kr 215.946 dårlige enn budsjett. Dette gav et resultat/underskudd på kr. 48.891, som er 63.891 dårligere enn budsjett. Underskuddet skyldes i hovedsak økt stevnedeltagelse, reisekostnader og innkjøp av utstyr. Underskuddet har blitt dekket av driftskonto og vi har i år ikke hatt mulighet til å avsette midler til sparekonto. Vi har nå totalt kr 260.000 på driftskonto og kr. 120.000 på sparekonto. Til sammen har vi dermed kr 380.000 på konto. 


Det er lagt ned utallig mange timer frivillig arbeid blant både trenere, støttespillere og foreldre for å administrere, utvikle både klubben og utøverne. Vi har fått god økonomisk støtte fra Eidsvoll kommune, Norges Idrettsforbund, Kampsportforbundet. ØRBS har ingen ansatte eller daglig leder. Det er i likhet med tidligere år ikke utbetalt lønn eller godtgjørelser til styreleder eller styremedlemmer i 2018.

Aktiviteter, stevner og treningstilbud


Konkurransepartiet
Konkurransepartiet ble i 2018 drevet videre av hovedtrener master Kristoffer Torseth 4th dan med god hjelp fra hjelpeinstruktører Ken Johansen og Frode Blaker. Vi bygget videre på de gode resultatene fra 2017, og 2018 ble et år preget av voldsom progresjon. Master Tina Røe Skaar 4th dan fortsatte sitt arbeid med Fokusgruppa hvor de ivrigste utøverne fikk nærmere oppfølging og trening. I samarbeid med andre klubber på Østlandet har vi trent våre utøvere med sparrings økter både i egne lokaler og hos de andre klubbene. Vi har også deltatt i Unity Fight Day i Drammen.

I konkurranser ble Øvre Romerike Budo Senter representert nasjonalt i samtlige Norgescup og Østlandscup stevner, så vel som i Norgesmesterskapet hvor vi fikk en Norgesmester i Tom Talgø. Internasjonalt deltok Team ØRBS bredt i Nordisk Mesterskap i Helsinki, Finland, Malmö Open og Lomma Cup i Sverige, samt Brussels Indoor Tournament i Belgia. 

På det gjeveste nivået, de globale stevnene med utøvere fra hele verden, deltok vi med Tom Talgø og Kevin Blaker. I Dutch Open i Nederland tok Tom Talgø gull ved første forsøk. I Polish Open i Polen deltok både Tom og Kevin, hvor Kevin fikk verdifull erfaring og Tom lyktes med sølv. Kevin deltok også i Riga Open i Latvia, og fortsatte sin fine utvikling. Tom deltok deretter i Serbia Open hvor han gikk fire harde kamper og vant gull. Med medalje fra Polen og Serbia kvalifiserte Tom Talgø seg som eneste nordmann til Europamesterskapet for kadetter i Taekwondo.

Europamesterskapet gikk av stabelen i Spania, hvor Tom Talgø kjempet seg helt til finalen gjennom fire overbevisende seiere gjennom en lang dag. Etter en veldig jevn finale mot en meget dyktig russisk utøver endte det med sølv i Europamesterskapet, den høyeste valøren noen kadett fra Norge noensinne har tatt i kamp i Norge! Enormt prestert av Tom Talgø!

Til tross for at Øvre Romerike Budo Senter i konkurransesammenheng er en liten klubb fortsetter klubben å prestere og markerer seg i de stevnene den deltar i. I 2018 ble mange av klubbens utøvere A-utøvere (utøvere på avansert nivå).

NinjaKids
Hovedtrener for NinjaKids har vært sensei Mathias Jimenez 2th dan frem til sommeren hvor sensei Yen Nhi Vu 2th dan tok over dette ansvaret. Det har vært en gruppe på mellom 10-20 stk, som er noe mindre enn tidligere. Vi har i større grad valgt å fokusere mer på taekwondo relaterte øvelser. Dette har vært positivt og letter overgangen til barnegruppa når de når 8 års alderen. Fokuset er her kondisjon, styrke, motorikk og taekwondo lek. Disiplin er også et viktig element for de minste, selv om det er en utfordring når barna er små.


Tradisjonell Taekwondo – barn
Barnetreningene har vært ledet av hovedtrener sensei Tor Vidar Norbeck 2th dan med god støtte fra hjelpetrener sensei Amandus Gran 1th dan, sensei Morten Henriksen 2th dan, Eva Mathiesen, Johnny Døhlen, Kenneth Fidje og Adrian Mathiesen. Barnetreninger har blitt gjennomført på mandager og torsdager. Her har det også vært en positiv utvikling og har vært jevnt mange på treningene. De har hatt en fin utvikling med god forbedring av tradisjonelle teknikker og selvforsvar. Vi ser også en positiv utvikling av mange jenter som begynner med Taekwondo.


Tradisjonell Taekwondo – ungdom voksne
Tradisjonell Taekwondo for ungdom og voksne har blitt ledet av sensei Robert Sæbø Nilsen 3rd dan og master Tor Arne Sandholt 4th dan. Sensei Tor Vidar Norbeck 2th dan har også holdt flere av treningene når hovedtrenere ikke har hatt mulighet. På disse treningene er det et stort pensum med mye variasjon. Godt med fremmøte og vi ser med glede tendensen av at flere voksne utøvere begynner å trene. Det har også vært en positiv utvikling med flere kvinner på dette partiet.


Brasiliansk Jiu Jitsu (BJJ) 
Brasiliansk Jiu Jitsu (BJJ) ledes faglig av sensei Danilo Petrovic 1th dan mens hovedtrenerne har vært Werner Holm og Magnus Sørlie. Det er en stabil liten gruppe på 6-8 personer og målet er at i 2019 de vil ha mulighet til å ta imot nybegynnere.  

Budosenteret 20. mars 2019