top of page

Ulykkesforsikring

Som medlem av Norges Kampsportforbund er du omfattet av forbundets ulykkesforsikring. Barn under 12 år er forsikret gjennom Norges idrettsforbund. Medlemmer over 12 år er forsikret gjennom Tryg Forsikring.

Forsikring barneidrett – t.o.m. 12 år

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor.

Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.

Forsikringspremien betales av NIF.

Les mer om forsikringen hos NIF https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Ulykkesforsikring 13-75 år

Registrerte klubbmedlemmer 13-75 år er forsikret gjennom Norges Kampsportforbunds ulykkesforsikring via Tryg Forsikring. Ulykkesforsikringen er betalt via en obligatorisk avgift (vedtatt av forbundstinget) i tillegg til medlemskontingenten for klubbene. Om du skal benytte forsikringen må du fylle ut et skjema hos Tryg etter veiledningen herunder. Forsikringsbevis finnes nederst på denne siden.

Presisering angående skadeforsikring/ulykkesforsikring

Alle medlemsklubber i Norges Kampsportforbund er pålagt å ha underslagsforsikring av NIF. Enkelte av våre medlemsklubber har derfor kontaktet Idrettens Forsikringssenter angående dette. Av Idrettens Forsikringssenter har flere klubber fått opplyst at klubbene ikke kan få underslagsforsikring uten samtidig å kjøpe skadeforsikring for medlemmene, noe våre medlemsklubber allerede har gjennom Tryg Forsikring.

 

Flere av våre medlemsklubber har derfor kontaktet oss med spørsmål vedrørende ulykkesforsikringen man har gjennom Tryg og Skadeforsikringen som tilbys gjennom Idrettens Forsikringssenter. Idrettens Forsikringssenter, Tryg Forsikring og Norges Kampsportforbund ønsker å presisere følgende angående dette: Ulykkesforsikringen som tilbys gjennom Idrettens forsikringssenter gjelder under organisert dugnadsarbeid/arrangementer i klubbens regi. Denne dekker ikke medlemmer under utførelse av idretten (trening/konkurranse). Ulykkesforsikringen gjennom Idrettens Forsikringssenter er derimot ment å dekke gruppen (spillerens/medlemmets foresatte) som utfører det meste av dugnader i idrettslagene. Denne ulykkesforsikringen forutsetter kun at én i familien er medlem.

Behandlingsforsikring for konkurranseutøvere

Alle konkurranseutøvere kan kjøpe sin egen behandlingsforsikring (som tillegg til den generelle medlemsforsikringen) direkte hos Tryg Forsikring. Forsikringen koster p.t. ca. 1.500,- pr. år.

 

Forsikringen er en utvidelse av den generelle medlemsforsikringen og kan gi rett til erstatning for utgifter til medisinsk nødvendig behandling ved skader og sykdom i Norden ved private klinikker/sykehus som selskapet har inngått avtale med. Alle utgifter skal være forhåndsgodkjent av Tryg. Alt av dialog og henvendelser vedrørende behandlingsforsikringen tas direkte med Tryg.

Melde ulykkesskade til Tryg

Skader fra før 01.01.2017 skal meldes til Sportscover via oppgjørsselskapet Crawford & Co. på denne e-posten; company@crawco.no

Merk skademeldingen med Sportscover/Norges Kampsportforbund.

Primærløsningen for å melde skade finner du her. https://www.tryg.no/meld-skade/skadeskjema/ulykke.html

Dette er et generelt skadeskjema for ulykke, og har også spørsmål som kan være lite relevante i NKF sammenheng. Slike spørsmål hopper man over, og går videre i skjemaet.

Man begynner med å krysse av for forbundsavtale, og oppgir avtalenummeret som er 6505854. Deretter fyller man ut personalia og hendelsesforløp etter beste evne.

 

De som har spørsmål kan kontakte Tryg på følgende måte:

Mailadresse: Personskade@tryg.no
Telefon / gruppenummer: 55172369

bottom of page