Nyheter

Nyheter

Nyheter

Digitalt årsmøte i Øvre Romerike Budo Senter

Innkalling til digitalt årsmøte i TEAMS for Øvre Romerike Budosenter Dato: Onsdag 13. mai Klokkeslett: 19.00 Sted: TEAMS Påmelding må gjøres ved å sende mail til budosenteret@gmail.com Du må oppgi navn på medlem som skal delta. Du må være betalende medlem, samt over 15 år for å være stemmeberettighet. Du vil deretter få tilsendt en møteinnkalling på programmet TEAMS. Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Velge dirigent(er). 3. Velge protokollfører(e). 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 5. Godkjenne innkallingen. 6. Godkjenne saklisten. 7. Godkjenne forretningsorden. 8. Behandle idrettslagets årsberetning. 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beret

Leto Eiendom støtter opp om Øvre Romerike Budosenter

Øvre Romerike Budosenter takker Leto Eiendom ved Daglig leder Lars Kjell Tomren og Eiendomssjef Trond Ola Rynning for en svært hyggelig gest i en vanskelig tid. Leto Eiendom har valgt å avstå fra husleie i neste periode inntil støtteordninger og eventuelt andre tilskudd er avklart. Det betyr at vi blir fakturert, men kan la være å betale kommende husleie inntil situasjon er mer avklart. Vi er som klubb er opptatt av å ha en åpen og transparent dialog om situasjonen og ØRBS håper på støtte fra kommunen, NIF, medlemmer og sponsorer. Dette vil gjøre at vi kan følge opp våre forpliktelser på en god måte, sier Tor Arne Sandholt, styreleder i ØRBS

Tungbilskolen AS har blitt hovedsponsor av Øvre Romerike Budosenter

Daglig leder i Tungbilskolen, Bjørn Johan Haugen har i dag inngått avtale som hovedsponsor av Øvre Romerike Budosenter. Avtalen har en treårig varighet med en total verdi på kr. 45.000. ØRBS har nå fått en solid partner for videre utvikling av tilbudet til barn og unge på Øvre Romerike. Det er med stor glede at vi på få dager har fått en så solid og engasjert sponsor, som aktivt vil være med å bidra til hjelpe klubben i en vanskelig tid og være med på å sikre et fremtidig godt treningstilbud til barn, unge og voksne innen Taekwondo og BJJ, sier Tor Arne Sandholt, styreleder i Øvre Romerike Budosenter. Tungbilskolen har avdelinger er i Drammen, Sarpsborg og på Rudshøgda. Deres mål er å gi

Øvre Romerike Budosenter er i en dramatisk situasjon

Øvre Romerike Budosenter avviklet all trening i lokalene i Letohallen 12.mars pga. restriksjoner knyttet til Covid-19 epidemien. Vi er nå i en situasjon hvor vi har løpende utgifter til lokaler, samtidig som vi ikke har inntekter. Styret besluttet å stoppe fakturering av månedlige treningsavgifter, siden det ikke er mulig å tilby noen trening innen Olypisk World Taekwondo, Amerikan Moo Duk kwan Taekwondo, NinjaKids eller Brazilians Jiu-Jitsu til våre over 300 medlemmer. Vi har beskrevet situasjonen ovenfor Eidsvoll kommune og søkt om ulike støtteordninger som er lansert for idretten. Resultatet av dette vet vi ikke ennå. Foreløpig bruker vi nå av våre oppsparte midler, men drar dette ut i la

Nyhetsarkiv
Våre sponsorer

Vi trener på LetoHallen. 
Kjør forbi Puls, rundt hjørnet på kortsiden. Da ser du oss!

  • White Facebook Icon

Du kan ringe klubbens leder Tor Arne Sandholt 
på mobil 905 63 106

© 2020 Øvre Romerike Budo Senter