top of page

Blog

Velkommen til julegradering 18. - 19. desember(Oppdatert: 14.12.21) Gradering for American Taekwondo Moo Duk Kwan blir helgen 18 -19 desember. Hele graderingen vil foregå på Budosenteret. Les også ØRBS smitteveileder

Påmelding klikk HER Forutsetning for gradering er at du er ajour med betaling av treningsavgift.

Prisen for gradering er kr. 350 og betales på forhånd med VIPS #18939. Husk å skriv navn til utøver i tekstfeltet.


Graderingen blir som vanlig med mange spennende utfordringer. Det er fysisk krevende så det er viktig både å spise godt før du kommer og ta med mat og drikke. Det blir ikke kiosksalg under graderingen.


Viktig fra smitteveilder:


Program lørdag 18. desember på Budosenteret

NinjaKids 5-7 år

Oppmøte kl 09.30 - Gradering fra Kl 10.00 - 1200

American Taekwondo Moo Duk Kwan-Barn 8-12 år og Grunnteknikk World Taekwondo Kamp

Oppmøte kl 12.30 - Gradering fra Kl 13.00 - 15.30


70 års feiring av Grandmaster Charles Graham

Det blir sendt ut egen innvitasjon til styret, hovedtrenere og andre høygraderte i AMDK klubber for å feire 70 års dagen til Grandmaster Charles Graham på lørdag kveld.

Program søndag 19. desember på Budosenteret

World Taekwondo (WT) Olympisk Taekwondo kamp, American Taekwondo Moo Duk Kwan-Ungdom/voksne og barn med rødt belte og oppover,

Oppmøte kl 09.30 - Gradering fra Kl 10.00 - 13.30


Grandmaster Charles Graham - 10th Dan - Sermoni for tildeling av dan grader og ærespriser.

Oppmøte kl 13.30 Sermoni (ingen trening) fra kl 14.00 - Kl 15.30. Andre AMDK klubber blir også innvitert.

Maksimum 20 deltagere. Alle stiller i drakt.

Charles Graham fyller 70 år denne graderingshelgen. Han begynte med Tae Kwon Do i 1966 hos Richard Roundtree, som var en av de første svartbeltene i Moo Duk Kwan. Mr. Graham trente hos Roundtree i ett år og fikk gult belte. I 1967 begynte Mr. Graham å trene med Mr. Koburn som instruerte i Shotokan karate. Mr. Graham sluttet å trene hos Mr. Koburn i 1969. Han hadde da oppnådd brunt belte i shotokan. Mr. Graham begynte så å trene Tae Kwon Do Moo Duk Kwan hos Forrest G. Blair. Mr. Graham var elev hos Blair fram til 1978, da båndene mellom dem ble brutt. Mr. Graham trente også til tider hos Bob Dancer, som hadde sortbelte i Aikido. Mr. Graham trente hos Mr. Dancer til tider mellom 1969 og 1975. Mr. Graham trente også til tider under S.L. Martin som er en meget respektabel herre innen kinesisk budo. Mr. Graham trente hos S.L. Martin mellom 1971 og 1973. Mr. Graham gikk ikke opp til noen belter hos Bob Dancer eller S.L. Martin.

Han åpnet sin første Tae Kwon Do skole i 1971, første uken etter å ha mottatt 1. Dan. Skolen åpnet han i Fort Dix i N.J. Han drev den i ca. 1 år og hadde ca. 70 elever. Videre åpnet han i 1971-72 en skole i California i forbindelse med at han var stasjonert som marinesoldat. Han hadde han ca. 70 elever og alle var U.S. Marines. I 1972-73 åpnet han en skole på Cuba. Også her var han stasjonert som marinesoldat og hadde ca. 40 marinesoldater som sine elever. I 1973-75 åpnet han en skole på Burlington County College i N.J. Her hadde han ca. 40 elever. I 1975-78 åpnet han en skole i Hartford Connecticut, hvor han hadde ca. 30 elever. Denne skolen er i dag fremdeles åpen under ledelse av Stanley Heath 4. Dan. I 1978-89 har han hatt en skole i Brownsmills i N.J. Han har i denne perioden hatt gjennomsnittlig 70 elever. I 1990 flyttet Charles Graham tilbake til Connecticut og instruere sammen med Stanley Heath. Skolen i N.J. tok James Young, 4. Dan svart belte over. I dag har Mr. Graham 9 skoler.

Til sammen har Mr. Graham i perioden 1971-89 instruert ca. 5000 elever. Han har produsert ca. 150 svartbelter selv og gjennom elevene sine. Siden 1989 har Mr. Graham instruert sammen med Stanley Heath i Conecticut. Han instruerer til daglig i kjelleren hvor han bor. Han har valgt å gjøre dette etter mange år med større komersielle skoler. Mr. Graham konkurrerte aktivt mellom 1967 og 75. Han har 3 Grand Champions, ca. 10 1. plasser og ca. 80 2 3 plasser. Han ble tildelt Ship-Dan 10th grad av sort belte (høyeste grad) i 2017.


Med vennlig hilsen

Øvre Romerike Budosenter

Master Tor Arne Sandholt 4th Dan

styrelederCommentaires


Arkiv
bottom of page