top of page

Blog

Idretten som superlader for integrering og vennskap i EidsvollØvre Romerike Budosenter (ØRBS) i Eidsvoll graderer nå i desember mange barn og ungdom til nye beltefarger, hvorav 33 prosent har innvandrerbakgrunn. Arbeidet som gjøres av de mange frivillige trenere og engasjerte foreldre er av stor betydning for barns integrering i samfunnet og bidrar til å skape nye vennskapsbånd.


Idretten står sterkt i ungdomskulturen og deltakelse er viktig for med tanke på for å få seg venner, men også en arena hvor de er sammen med venner. Idretten er viktig for at barn føler seg godt integrerte i det norske samfunnet. Masteroppgave av Shkelgesa Miroci ved NTNU, viser at det er flere sider ved idretten som gjør at den egner seg til integrering.

Idretten er et lett sted å komme til. For de fleste som driver med idrett har ikke etnisk bakgrunn så mye å si. De fleste er opptatt av fellesskapet og ha det gøy sammen. For det andre kan idretten for mange som ikke har bodd lenge i landet være en døråpner, som gjør at en lærer språket, blir bedre kjent med nordmenn og får et godt grunnlag for å lykkes i andre arenaer i samfunnet. ØRBS med sine næmere 300 medlemmer ønsker å være en sterk bidragsyter til dette, sier Tor Arne Sandholt, Leder i ØRBS.


Øvre Romerike Budosenter sine aktiviteter legger til rette for sosial integrasjon, men gir også rom forkulturell og strukturell integrasjon og er en viktig arena hvor ungdom med innvandrerbakgrunn kan møte andre jenter og gutter. ØRBS bidrar dermed til at integrering har mulighet til å finne sted. Idretten sosiale sider er av stor betydning. Idretten er sosial, man er sammen med venner og det er en arena hvor nære vennskap skapes. Idretten fokuserer også på det sosiale, og mye av idrettens egenverdi er knyttet til dette.


Vi kan derfor si at idretten fokuserer på vennskap og bidrar til å skape nye vennskap. Det har derfor vært utrolig viktig og riktig for integrering og vennskapsbygging at Eidsvoll kommune har klart å holde barne- og ungdomsidretten åpen i dette koronaåret 2020, avslutter Sandholt.


Kilde:

Shkelqesa Miroci (2019), Masteroppgave i Sosialt arbeid - Kan idrett være veien til integrering?En kvalitativ intervjustudie basert på innvandrerungdoms erfaringer knyttet til idrett som integrasjonsarena, NTNU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for sosialt arbeid


Commenti


Arkiv
bottom of page