top of page

Blog

Dojo etikette- Ta av deg skoene når du kommer inn i klubblokalene og still dem på skohyllen, ikke på golvet, så lenge det er plass i skohyllene.

- Hils alltid ved å bukke med hendene langs siden av kroppen når du kommer inn i og går ut av Dojon og si «Osu».

- Organisert trening innledes og avsluttes med hilsningsseremoni.

- Kommer du for sent til trening skal du avvente til instruktører bukker deg inn.

- Når instruktøren kommer inn i dojon viser du respekt gjennom å hilse med «Osu».

- Hovedinstruktør tiltales Sensei eller Master avhengig av grad.

- Under trening skal du aldri forlate Dojon uten tillatelse fra instruktøren.

- Gå på toalettet før trening for å unngå å avbryte treningen med toalettbesøk.

- Hvis du må gå før treningen er slutt, skal du gi beskjed om dette før treningen starter.

- Treningen skal foregå i ren Gi/Dobok (drakt) hvis ikke annen beskjed er gitt. Belte skal ikke kastes på gulvet og det skal behandles med respekt.

- Av hensyn til andre og deg selv plikter du å være nøye med personlig hygiene. Negler på hender og føtter skal være rene og kortklipte.

- Det er ikke lov å medbringe mat eller drikke inn i Dojon.

- Det skal være ro i Dojon under instruksjon. Ønsker du å prate skal dette foregå rolig og dempet.

- Under trening er det ikke tillatt å bære ringer, ørepynt, halskjeder og lignende. Dette fordi slike ting lett kan føre til skader på andre og deg selv.

- Under trening med partner skal alltid hilse mot partner før øvelsen innledes. Dette er tegn på høflighet og gjensidig respekt, og et tegn på at du er innforstått med at teknikkene skal du kontrollere for å unngå skader.

- Husk alltid å takke den som har lært/forklart deg noe med å si «Osu».

- Under trening skal du være oppmerksom og konsentrere deg om treningen mens denne pågår, og ikke distraheres om andre ting.

- Opptre alltid på en måte som ikke skader omdømme til Taekwondo generelt, og Budosenteret spesielt. Dette gjelder både i og utenfor Dojon. Du bør derfor søke å opptre høflig og fornuftig, vise god forstand og dømmekraft og ha en etisk fremferd i dine handlinger.

Comments


Arkiv
bottom of page