top of page

Blog

Tungbilskolen AS har blitt hovedsponsor av Øvre Romerike Budosenter


Daglig leder i Tungbilskolen, Bjørn Johan Haugen har i dag inngått avtale som hovedsponsor av Øvre Romerike Budosenter. Avtalen har en treårig varighet med en total verdi på kr. 45.000. ØRBS har nå fått en solid partner for videre utvikling av tilbudet til barn og unge på Øvre Romerike. Det er med stor glede at vi på få dager har fått en så solid og engasjert sponsor, som aktivt vil være med å bidra til hjelpe klubben i en vanskelig tid og være med på å sikre et fremtidig godt treningstilbud til barn, unge og voksne innen Taekwondo og BJJ, sier Tor Arne Sandholt, styreleder i Øvre Romerike Budosenter.

Tungbilskolen har avdelinger er i Drammen, Sarpsborg og på Rudshøgda. Deres mål er å gi den beste utdannelsen for framtidige yrkessjåfører. De tilbyr derfor alle former av kurs som yrkessjåfører har behov for. Yrkessjåfør kompetanse er en viktig bit av dette og de har kurs både for nye sjåfører og etterutdanning for de som har minst 5 års erfaring fra yrket. Gjelder alle som utfører enten person- eller godstransport.

Tungbilskolen er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole og at alle lærere har solid pedagogisk utdannelse. Vi garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring. Som medlem av ATL sikrer de et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at de følger gjeldende lover og regler.

Hos Tungbilskolen er du som elev i fokus. De gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle elever og undervisningsplaner bygger på læreplaner utgitt av Vegdirektoratet og planene blir godkjent av Statens vegvesen. Tabs gir deg som elev en enkel mulighet til å følge med på timer, opplæringsplan, betalinger og få sms-varslinger.

For mer informasjon om Tungbilskolen finner du på: www.tungbilskolen.no

Arkiv
bottom of page