top of page

Blog

Stevnedeltagelsen i World Taekwondo har falt med 36 prosent i Norge


Kilde: Sportdata.org og stevneledere

Stevnedeltagelsen i World Taekwondo Norge har falt med dramatiske 36 prosent etter Kampsportforbundets innføring av ny arrangementsplan i 2017.

Øvre Romerike Budosenter og flere andre påpekte at planen virket urealistisk og at den ikke tok hensyn til sportens særegenheter knyttet til stevneavvikling. Vår frykt for at innføringen av planen ville føre til en lammelse i Taekwondo Norge kan ha vært berettiget. Påstanden fra januar 2018 ser dessverre ut til å gå i oppfyllelse. Med et fall i deltagelse på 36 prosent grunnet færre stevner, så forteller tallenes sin egen historie.

Regionale stevner har falt med 46 prosent

Se vi på regionale stevner isolert, så er fallet hele 46 prosent i perioden 2017-2019. Dette vil med stor sannsynlighet få svært negativ effekt for rekruttering av barn og unge. De unge har behov for stevneerfaring for å utvikle seg som utøvere og opprettholde motivasjon. Dette kan redusere klubbenes evne til å skape mulige landslagsutøvere.

Det er en fare for at det kun blir et fåtall «elite» klubber, som har økonomisk ryggrad til å sende utøvere på konkurranser i utlandet, for å kunne få nødvendig sparringen og utvikle ferdigheter. Dette er en utvikling som kan skape et betydelig skille mellom by og land, hvor klubbene i distrikts Norge kan bli taperne. Selv om det er mange i distriktene som tar imponerende initiativ til lavterskel «Fight Camps» for å kompensere for færre stevner.

Bør World Taekwondo organiseres i eget forbund

Det bør være åpenbart at World Taekwondo gjennom styredeltagelse i Kampsportforbundet nå har liten makt og muligheten til å påvirke endringer. Mange klubber har gitt tydelig signaler om at de føler seg maktesløse over manglende mulighet til å påvirke egen idrett.

Det kan dermed stilles spørsmål om den måten World Taekwondo i Norge er organisert i Norge, gjennom Kampsportforbundet, bryter med artikkel 15 i World Taekwondo Statues. Kan WT i Norge anses for å være en nasjonal WT organisasjon med evne og makt til å ta beslutninger til beste for utviklingen. Norge som idrettsnasjon kan i verste fall risikere og bli utestengt fra mesterskap og utøvere tvinges til å konkurrere under WT Europe flagg ved en evt. utestengelse. Ved en foreslått avvikling av WT-seksjonen vil dette være enda tydeligere.

Spørsmålet er om WT Norge kan få snudd utviklingen og skape fremgang igjennom å være organisert gjennom Kampsportforbundet eller at eneste utvei er å organisere WT som eget forbund under NIF. Jeg vet ikke svaret, men jeg tror det er lurt å stille spørsmålet når vi se tallenes klare tale.

Men vennlig hilsen

Øvre Romerike Budosenter

Tor Arne Sandholt

Arkiv
bottom of page