top of page

Blog

Mye ubetalt medlemsavgift


Vi har en utvikling hvor hvor utestående medlemsavgift vokser. Dvs. at medlemmer ikke betaler for treningen. Det er en situasjon vi desverre ikke kan leve med, da vi har høye utgifter til lokaler (leie, strøm, vask og vedlikehold). Det er mange som jobber frivillig for å utvikle klubben og vi har ikke råd til å ha mange "gratispassasjerer"

Det betyr at vi dermed ser oss nødt til å etablere samarbeid med inkassobyrå da vi hverken har tid, lyst eller anledning til å drive innkreving/purring ved siden av å drive klubben.

De som vet at de skylder penger anbefaler jeg å ta kontakt på mail budosenteret@gmail.com og gjøre opp/finne en løsning før det påløper seg innkassosalær og andre konsekvenser.

En konsekvens for klubben av at mange ikke betaler vil føre til økt treningsavgift for alle. Vi har pr i dag ca. kr. 100.000 utestående.

Håper på forståelse for dette, slik at vi i hovedsak kan fokusere på å drive klubben sportslig fremover for barn, ungdom og voksne. Og glede oss over idretten sammen :-)

Arkiv
bottom of page