top of page

Blog

Hvorfor sier vi "Osu"?


Osu ! (Uttales Oh'ss med stress på O), er Osu et ord som du vil høre i vår dojo, og har blitt tatt i bruk av flere kampsporter.

Når du går inn eller forlater dojoen, bøy deg og si "Osu". Det gjøres i respekt for trener, trenigskolleger og for den kunnskapen som er lært bort og læres i rommet. Når du hilser på en på Budosenteret, kan du bruke "Osu" i stedet for "hallo". Når du svarer på treneren din for noe, sier du Osu ! Den brukes også som et tegn på respekt mot konkurrenter på turneringer. Det er et ord som kan benyttes i mange situasjoner.

Osu er en sammentrekning av to ord :

押 しOshi betyr " Push" 忍 ぶShinobu betyr "å Endure"

Dermed kan Osu bety tålmodighet, besluttsomhet og utholdenhet. Når presser deg utover dine grenser, bruker du Osu !

Arkiv
bottom of page