top of page

Årsberetning 2023

gradering.jpg

Styret og komiteer

Sammensetning

Leder: Tor Arne Sandholt

Nestleder: David Nymoen

Styremedlemmer og varamedlemmer: Kristoffer Torseth, Robert Sæbø Nilsen, Terje Choi Førsund, Frode Grønningsæter, Camilla Hagen, Eva Mari Mathisen (1. vara), Tor Vidar Norbeck (2. vara).

 

Valgkomité:

Leder: Josefine Simensen

Medlemmer: Johnny Døhlen

 

Kontrollkomité: Kenneth Fidje, Marius Larsen og Bob Mohammed Sharaf (vara)

 

Ansvarlig for barneidrett: Frode Grønningsæter

Ansvarlig for politiattest: Kristoffer Torseth

 

Styrets arbeid:

Styremøter

Det er avholdt 5 styremøter, budsjett- og strategisamling, samt årsmøte i 2023.

 

Økonomi:

Budosenteret har hatt god økonomisk styring, Sum salgs og driftsinntekter ble kr 741.910, som er kr 21.910 over budsjett. Sum kostnader endte på kr. 641.2958, som er kr 24.142 under budsjett. Dette gav et overskudd på kr. 107.307, som er 93.207 over budsjett. Vi hadde pr. 31.12.23 totalt kr 675.410 på driftskonto og kr. 312.062 på sparekonto. Til sammen har vi dermed kr 987.472 i egenkapital. Det er i likhet med tidligere år ikke utbetalt lønn eller godtgjørelser til styreleder eller styremedlemmer i 2023 for arbeid knyttet til verv.

Andre hendelser

De frivillige på Budosenteret legger ned til sammen over 3.000 dugnadstimer for at barn, ungdom og voksne skal få gleden av å lære den idretten vi er så glade i å formidle. Pr nå har vi ca 160 aktive medlemmer. Det er gjennomført både sommer og julegradering. Vi har i denne perioden fått god støtte fra Eidsvoll kommune, Norges Idrettsforbund og våre sponsorer Tungbilskolen, HA-Kampsport, Boligpartner og Kiwi Maura. Sommergradering og julegradering ble gjennomført i og ved Budosenteret. I 2023 ble det ikke tildelt noen Honorary Awards in recognition of extraordinary contribution to the martial art community.

Vi hadde også fint besøk av Grandmaster Carlos J. Martin Sr. fra USA under sommergranderingen og han kjørte også egen trening for høygraderte.

 

Aktiviteter, stevner og treningstilbud:

Konkurransepartiet – Kamp

For konkurransepartiet kamp ble 2023 et år som ble preget av senvirkninger etter pandemien, med en del frafall av medlemmer. Partiet ble drevet av hovedtrener Master Kristoffer Torseth med uvurderlig hjelp fra hjelpetrenere Ken Johansen, Frode Blaker og Line Tuft. Line hadde rolle som hjelpetrener med hovedfokus på utøvere 12 år og yngre, for å sikre enda bedre oppfølging av utøverne. Partiet hadde på det jevne 10-20 utøvere på treningene gjennom 2023.

 

Team ØRBS deltok i 2023 med utøvere på flere stevner i Norge og ett i utlandet. I løpet av året hadde vi 2 deltakelser blant barn 12 år eller yngre , 18 deltakelser blant kadetter og 9 deltakelser blant juniorer, totalt 29 unike deltakelser på stevner.

 

I Norge deltok vi i 2 regionale stevner med nybegynnere, og 2 Norgescupstevner og Norgesmesterskapet for avanserte utøvere. Medaljefangsten fordelt på alle disse stevnene var totalt 2 gullmedaljer fra barn 12 år eller yngre, de eldre utøverne hentet inn 8 gullmedaljer, 7 sølvmedaljer og 5 bronsemedaljer. 22 medaljer av 26 mulige i nasjonale stevner er en respektabel statistikk.

 

I utlandet deltok tre utøvere i Lomma Cup i Sverige, og vi dro hjem med ett sølv.

 

Vi hadde også flere deltakelser på talentsamlinger med landslagstrener, og to utøvere på partiet ble gradert til svart belte under sommergraderingen.

 

Master Robert Sæbø Nilsen representerte klubben som dommer i World Taekwondo kamp.

 

Klubben jobber kontinuerlig for at utøverne utvikler ferdigheter på et konkurransemessig høyt nivå. Arbeidet fortsetter inn i 2024 for å sikre fortsatt vekst i ferdigheter og deltakelse i konkurranser i inn- og utland. Vi takker trenere, utøvere og foreldre for all innsats og tid som legges ned for å kunne opprettholde Team ØRBS sin plass blant de beste konkurranseklubbene i Norge.

 

Konkurransepartiet – Kata

Konkurransepartiet i kata hadde i 2023 14-16 aktive utøvere fordelt 50/50 på barneparti og ungdom/voksen partiet. Treningen har blitt ledet av sensei Eva Mari Mathisen 1th Dan. Barnetreningene holdes fortsatt på tirsdager fra 18-19, og disse preges i stor grad av mye lek, samt gode kataøkter. Dette er en fokusert gjeng med godt samhold og god ståpå vilje. Ungdom/voksen trener fast tirsdager fra 19-20:30. Partiet har et stort overtall jenter, så vi ønsker og fortsatt flere gutter/menn da det kun er én gutt som trener aktivt på dette partiet.

 

2023 var et år med mye stevneaktivitet til tross for mange kansellerte stevner. De aller fleste deltok på de regionale stevnene, og 4 deltok på NM. Sensei Eva var også på noen Internasjonale stevner i løpet av 2023. Utøverne har prestert godt, og fortsetter å trene mot internasjonale stevner i 2024.

 

 

I løpet av 2023 har vi hentet hjem 8 barnegull, 2 sølvmedaljer i Lag-kata kvinner og 2 bronsemedaljer i klassen kvinner Senior 18+ i Regionale stevner. Bronse i lag-kata kvinner 18+, bronse U21 kvinner og bronse Senior kvinner 18+ under NM. 1 gull, 2 sølv og 3 bronse i Internasjonale stevner.

 

ØRBS har klart å bli en god konkurrent både i inn og utland, noe som ikke har kommet gratis. Vi håper å fortsette i dette sporet, og med de gode barneutøverne i har nå lover dette godt for framtiden.

 

På vei til svart belte

Det har vært en kjempeflott gjeng med utøvere med 1. Kup på vei opp til svart belte også denne sesongen. I 2023 ble det gjennomført 6 samlinger i tillegg til at de ble aktivt med på jul- og sommergraderingene, og fikk som tradisjon tro litt ekstra utfordringer der.

 

Gjengen har bestått av flotte ungdommer, som målrettet har jobbet hardt og utviklet seg i riktig retning. Gjennom året har vi trent selvforsvar, slag og spark, og ikke minst flere lange, gode økter med Kata. Det har vært en stabil og fin gjeng, med 4 til 10 ivrige kandidater på hver økt.

 

Master Terje Choi Førsund 6th Dan har ansvaret for utvikling av pensum til svart belte

graderinger og Master David Nymoen 6th Dan, Master Tor Arne Sandholt 5th Dan, Master

Kristoffer Torseth 5th Dan, Master Robert Sæbø Nilsen 4th Dan og Sensei Tor Vidar Norbeck 3nd Dan har også vært instruktører på samlingene. I tillegg har også andre sensei'er blitt med på flere av samlingene - noe alle setter pris på.

 

Tradisjonell Taekwondo – ungdom voksne

Tradisjonell Taekwondo for ungdom og voksne har blitt ledet av Master Tor Arne Sandholt 5th Dan, Master Robert Sæbø Nilsen 4th Dan og Sensei Tor Vidar Norbeck 3rd Dan. På disse treningene er det et pensum med mye grunnteknikker med spark og slag, kata, onestep, våpentrening, selvforsvar, bryting, boksing og free fight. I tillegg til generell trening på styrke og motorikk/turn. Antall på trening har varier mellom 15-25 og vi har plass til flere. Den positive utvikling i forhold til antall jenter/kvinner som trener fortsetter og det beynner å bli en jevn balanse.

 

Tradisjonell Taekwondo – barn

Barnetreningene har vært ledet av hovedtrener sensei Tor Vidar Norbeck 3rd Dan/Yen Nhi Vu 3rd Dan og Josefine Simensen 1. Kup. Hjelpetrener har vært Dorthea Jonsrud Støverud 2. Kup. Barnetreninger har blitt gjennomført på mandager, og torsdager. Her har det også vært en stabil kjerne med ca 15 stk, og opptil 25 stk. De har hatt en fin utvikling med god forbedring av tradisjonelle teknikker, kata og noe mer fokus på selvforsvar. Den positive økningen med flere jenter har vedvart.

 

NinjaKids

Barnetreningene har vært ledet av hovedtrener sensei Margret Oliveros Einarsdottir 1th Dan. Hjelpetrenere har vært Mathias Skogen 2. Kup og Martinius Brill Sommerstad 2. Kup. Ninjakids har opplevd fin vekst og den siste tiden har det vært nær 15-20 barn på treningene. Fokuset har ligget i å bygge opp treningsglede for de nye på partiet og samtidig tilrettelegge de som har trent lenger. Målet er å bygge opp et best mulig grunnlag for barna slik at når de går videre til barnepartiet har de allerede et godt fokus, bevisste mål og god kunnskap innad flere aspekter ved idretten. Målet er også at barna skal kunne noe basic, noe kata, ha god kontroll på slag og grunnleggende spark, men samtidig forsøker seg på mer avanserte spark og teknikker. I tillegg forsøker vi oss på turn, lett bryting og lett freefight.

 

Brasiliansk Jiu Jitsu (BJJ)

BJJ gruppen på ØRBS er en voksende gruppe på 10-12 personer som har fast trening på tirsdager og torsdager. I tillegg har det blitt gjennomført en god del frivillige treninger i helger. Partiets hovedtrener har i vært Bob Mohammed Sharaf, lilla belte. Sensei Danilo Petrovic 1th Dan har vært pensumansvarlig. Utøvere har deltatt på stevner både innlands og utenlands.

 

 

 

Budosenteret 12. mars 2024

 

_______________________                                                     ________________________

Tor Arne Sandholt                                                                David Nymoen

Leder                                                                                     Nestleder

 

_______________________                                                     ________________________

Terje Choi Førsund                                                              Camilla Hagen

Styremedlem                                                                        Styremedlem

 

_______________________                                                     ________________________

Kristoffer Torseth                                                                 Robert Sæbø Nilsen

Styremedlem                                                                        Styremedlem

           

_______________________                            

Frode Grønningsæter                                                         

Styremedlem            

bottom of page