Årsberetning 2020

fellesbilde gradering.JPG

Styrets sammensetning:

Leder: Tor Arne Sandholt

Nestleder: David Nymoen

Styremedlemmer og varamedlemmer: Kristoffer Torseth, Robert Sæbø Nilsen, Terje Choi Førsund, Frode Grønningsæter, Camilla Hagen, Morten Henriksen (vara), Inge Gammelli (vara)

 

Valgkomité:

Leder: Christine Meklenborg Nilsen

Medlemmer: Markus Gjervik, Jonny Døhlen, Tor Helge Gran (vara)

 

Kontrollkomité:

Eva Mathiesen, Kenneth Fidje, Tor Vidar Nordbeck (vara)

 

Ansvarlig for barneidrett: Frode Grønningsæter

Ansvarlig for politiattest: Kristoffer Torseth

 

 

Styrets arbeid:

 

- Styremøter

Det er avholdt 4 digitale styremøter og flere arbeidsmøter i forbindelse med Covid-19 smittevernstiltak, samt digital generalforsamling i mai 2020.

 

- Andre hendelser

Covid-19 Pandemien har preget Øvre Romerike Budosenter sterkt i 2020. Vi avviklet all trening i lokalene i Letohallen 12. mars pga. restriksjoner knyttet til Covid-19 epidemien og vi har hatt perioder med åpent og lukket igjennom hele året. Det har også ført til omfattende arbeid knyttet til smittevern. Det er imidlertid gledelig at det ikke er noen utøvere eller trenere som har blitt smittet gjennom trening på Øvre Romerike Budosenter i 2020. Nedstengning har hatt størst negativ treningseffekt for de over 19 år, som store deler av året ikke har fått mulighet til å trene på grunn av restriksjoner eller fått avstandskrav, samt forbud mot fullkontakt. Styret har i perioder måtte beslutte å stoppe fakturering av månedlige treningsavgifter, siden det ikke har vært mulig å tilby noen trening til våre over 300 medlemmer. Det er imidlertid flere av medlemmer som allikevel valgt å betale treningsavgift for å støtte opp om klubbens økonomi.

 

Det er mange frivillige trenere, styret og nøkkelpersoner som har lagt ned mye arbeid pga. stadig endrede smittevernstiltak, informasjon til medlemmer og av og på med treninger. De frivillige på Øvre Romerike Budosenter legger ned til sammen over 3.000 dugnadstimer for at barn, ungdom og voksne skal få gleden av å lære den idretten vi er så glade i å formidle.

 

Vi har i denne perioden søkt om støtte fra Eidsvoll kommune, Norges Idrettsforbund, Sparebankstiftelsen og sponsorer. Dette arbeidet har vært en stor suksess og vi har fått betydelig økonomisk støtte i et svært utfordrende år. Samtidig har vi kuttet store kostnadsposter har dette ført til at vi etter omfattende tiltak kommer styrket ut av 2020 med et betydelig overskudd. Dette har vi fått til selv om det har vært en betydelig nedgang i treningsavgifter og at dugnadsjobben i forbindelse med Dansegalla på Letohallen har blitt avsluttet på grunn av Covid-19 og dansegalla vil heller ikke komme tilbake, da hallen nå er ombygget til annen aktivitet.

 

Sommergraderingen ble avlyst, men vi fikk allikevel gjennomført en gradering i september, samt julegradering. Pensumet ble gjort noe smalere pga. redusert pensum på grunn av smittevernstiltak.

Vi avsluttet samarbeidet med vaskefirma i 2. kvartal for å kunne spare penger og vask av lokalene har i resten av året blitt gjennomført på foreldredugnad på konkurransepartiet. Timeplan og vaske/desinfiseringsrutiner har hele tiden blitt tilpasset til gjeldene smittevernregler. Vi har også investert i robotstøvsuger og betydelig mengder desinfiseringsmidler til lokaler, utstyr og håndvask.

 

 

Økonomi:


Vi har nå avsluttet et turbulent for Øvre Romerike Budo Senter (ØRBS). Det har allikevel vært stabil utvikling av medlemmer og vår ved årsskifte 237 medlemmer. Det er en oppgang på 10 medlemmer fra 2019. Vi har en kvinneandel på 29 prosent som er en økning på 1 prosent.

 

Det vært et år med svært lite stevneaktivitet i inn og utland og det på grunn av dette heller ikke vært en stor kostnadspost i 2020. Vi har hatt fokus på å holde kostnadene nede på et minimum og som tidligere nevnt brukt mye tid for å sikre god økonomi å søke støtte der dette har vært mulig. Vi har samtidig valgt å prioritere oppussing av lokalene i perioder hvor det har vært stengt. Vi har blant annet utvidet med en dojo på 54 kvadratmeter, slik at vi nå har tre dojo`r, som gir mulighet for flere treningspartier. Sum salgs og driftsinntekter ble kr 757.902 som er kr 293.402 høyere enn budsjett. Sum kostnader endte på kr. 579.524, som er kr 12.476 lavere enn budsjett. Dette gav et resultat/overskudd på kr. 179.029, som er 306.530 bedre enn budsjett. Vi hadde pr. 31.12.20 totalt kr 507.022 på driftskonto og kr. 182.335 på sparekonto. Til sammen har vi dermed kr 689.357 på konto.

 

Vi har fått god økonomisk støtte fra Eidsvoll kommune, Norges Idrettsforbund, Sparebankstiftelsen og Norsk Tipping. I tillegg vil vi spesielt takk våre sponsorer Tungbilskolen, Kiwi Maura og H-A Kampsport for svært god støtte i 2020. ØRBS har ingen ansatte eller daglig leder. Det er i likhet med tidligere år ikke utbetalt lønn eller godtgjørelser til styreleder eller styremedlemmer i 2020 for arbeid knyttet til verv.

 

Aktiviteter, stevner og treningstilbud:

- Konkurransepartiet - Kamp

2020 ble et veldig annerledes år enn tidligere år for Team ØRBS. Vi deltok med 10 deltakere i Nordisk Mesterskap i Oslo i januar. Resultatet ble 2 nordiske mestere i Tom Talgø og Elén L Skar, i tillegg til 3 bronsemedaljører i Kevin Blaker, Magnus Sandholt og Jonas Madsen. Tom Talgø ble kåret til beste gutt i junior klassen av den Koreanske Ambassaden, i tillegg ble Master Tina Røe Skaar hedret for å være en av flere kvinner som har gjort mye for Taekwondo-sporten i Norge.

 

I februar reiste vi ned til Helsingborg med 5 utøvere for å delta i President's Cup G2 og Helsingborg Open G1. Magnus Sandholt debuterte her på G-nivå. Det ble ingen medaljer, men vi fikk med oss verdifull erfaring. Den samme uken hadde vi 11 utøvere på Unity Fight day i Drammen, som skulle vise seg å bli den siste konkurranseaktiviteten vi fikk i 2020.

 

Nedstengningen var et faktum i midten av mars, og det ble ikke holdt treninger før etter gjenåpningen den 18 mai. Siden da holdt Team ØRBS treninger helt frem til juleferien, og selv om det ikke har vært stevner har innsatsen vært på topp. I august ble det avholdt Fightcamp med Richard André Ordemann fra fulltidslandslaget, noe som ble satt stor pris på av alle som deltok.

 

Trenere Frode Blaker, Ken Johansen og Master Kristoffer Torseth 4th Dan holdt partiet i gang gjennom 2020.

 

- Konkurransepartiet – Kata

ØRBS Kata konkurranseparti ble startet i mai 2020 som et tilbud til de som ønsker å konkurrere i kata. Responsen har vært noe varierende, men vi har hele tiden vært ca. 3 stk som har trent fast. På slutten av 2020 og starten av 2021 har vi blitt betydelig flere. Vi tenker det vil være hensiktsmessig å ha to treninger pr. uke når vi kommer i gang igjen. En for de som konkurrerer fast på tirsdager og en trening for "nybegynnere" på torsdager. For å kunne konkurrere på lik linje med alle andre karateklubber, har vi valgt å styre oss inn på stilarten Shotokan i og med at det er denne stilarten som er mest lik American Moo Duk Kwan i mønster. Vi er ennå ganske nye i gamet, så vi ser for oss at 2021 blir enda bedre.

 

I året som har gått har vi deltatt på flere stevner, både i Norge, Europa og resten av verden. Av plasseringer har vi klart å ta følgende: SommerCup 1: Sølv KimThien Vu, Bronse Eva Mari Mathisen, 5.plass Per Storm Johannesen, Johannes Furu og Yen Nhi Vu. NC 3: Bronse Yen Nhi Vu og Eva Mari Mathisen, 5.plass Yen Nhi Vu og 7.plass Phillip Høvik. Martial Arts World Showcase: Gull Eva Mari Mathisen (TJK Masters), Gull Eva Mari Mathisen (Traditional forms Kyu Ranks Advanced), Karate World Continental Asia: Gull Eva Mari Mathisen (Masters), Sølv Eva Mari Mathisen (18+), Karate Grand Slam: Gull Eva Mari Mathisen. Karate Grad Prix: Bronse Eva Mari Mathisen (Masters), 5.plass Eva Mari Mathisen (18+)

 

2020 var veldig bra med tanke på at vi er helt nye i gamet og at Eva Mathisen er ny som katatrener. Håper vi kan få til flere samlinger i året som kommer med dommere og trenere innen kata.

 

- På vei til svart belte

Det har vært en flott gjeng med utøvere med 1. Kup på vei opp til svart belte. I 2020 ble det gjennomført 6 samlinger i tillegg til graderingene, selv om det ble det ikke var mulighet for å mye fullkontakt mellom trenere og utøvere. I tillegg til at utøverne har fått ekstra utfordringer på høst -og julegraderingen. Master Terje Choi Førsund 5th Dan har ansvaret for utvikling av pensum til svart belte graderinger og Master David Nymoen 5th Dan, Master Tor Arne Sandholt 4th Dan, Master Kristoffer Torseth 4th Dan, Sensei Robert Sæbø Nilsen 3rd Dan og Sensei og Tor Vidar Norbeck 2nd Dan har også vært instruktører på samlingene.

 

- Tradisjonell Taekwondo – ungdom voksne

Tradisjonell Taekwondo for ungdom og voksne har blitt ledet av sensei Robert Sæbø Nilsen 3rd Dan og Sensei Tor Vidar Norbeck 2nd Dan. Master Tor Arne Sandholt 4th Dan har hatt «trenerpermisjon» på grunn av studier i tillegg til jobb. På disse treningene er det et pensum med mye grunnteknikker og kata, da det har vært begrensinger pga. smitteverntiltak. Det har vært godt fremmøte av ungdom, men noe variert for voksne pga. at de over 19 år ikke har hatt lov til å trene i perioder, samt begrensninger knyttet til avstand og fullkontakt.

- Tradisjonell Taekwondo – barn

Barnetreningene har vært ledet av hovedtrener sensei Tor Vidar Norbeck 2nd Dan og Eva Mathiesen 1. Kup. Barnetreninger har blitt gjennomført på mandager, onsdager og torsdager. Her har det også vært stabilt, men noe varierende oppmøte grunnet Covid-19 situasjonen. De har hatt en fin utvikling med god forbedring av tradisjonelle teknikker, kata og selvforsvar. Den positive økningen med flere jenter har vedvart.

- NinjaKids

Hovedtrener for NinjaKids har vært Sensei Yen Nhi Vu 2nd Dan. Det har vært en stor gruppe på maks grense på 20 utøvere under treninger. Vi har i større grad valgt å fokusere mer på taekwondo relaterte øvelser. Fokuset er her kondisjon, styrke, motorikk og taekwondo lek. Disiplin er også et viktig element for de minste, selv om det er en utfordring når barna er små. Det har vært en svært positiv vekst i antall medlemmer og vi har i perioder måtte stoppe inntak av ny medlemmer på dette partiet.

 

- Brasiliansk Jiu Jitsu (BJJ)

BJJ gruppen på ØRBS er en liten gruppe på 6-8 personer som har fast trening på mandag og onsdag. I tillegg har det blitt gjennomført en god del frivillige treninger i helger. Partiets hovedtrener har i vært Bob Mohammed Sharaf, mens sensei Danilo Petrovic 1th Dan har vært faglig leder. Det har vært svært lite trening på dette partiet i 2020 på grunn av forbud mot fullkontakt. Treningsavgiftene har derfor blitt stoppet.

 

 

 

Budosenteret 14. april 2021

 

Signert av: 

Tor Arne Sandholt , styreleder

David Nymoen, nesteleder

Terje Choi Førsund, styremedlem

Camilla Hagen, styremedlem

Kristoffer Torseth, styremedlem

Robert Sæbø Nilsen, styremedlem

Frode Grønnigsæter, styremedlem