top of page

Årsberetning 2021

Styrets sammensetning

Leder: Tor Arne Sandholt

Nestleder: David Nymoen

Styremedlemmer og varamedlemmer: Kristoffer Torseth, Robert Sæbø Nilsen, Terje Choi Førsund, Frode Grønningsæter, Camilla Hagen, Eva Marie Mathiesen (vara), Inge Gammelli (vara)

 

Valgkomité:

Leder: Christine Meklenborg Nilsen

Medlemmer: Markus Gjervik, Jonny Døhlen, Even Flåte (vara)

 

Kontrollkomité:

Kenneth Fidje, Guro Djupvik og Even Flåte (vara)

 

Ansvarlig for barneidrett: Frode Grønningsæter

Ansvarlig for politiattest: Kristoffer Torseth

 

Styrets arbeid:

- Styremøter
Det er avholdt 5 styremøter og flere arbeidsmøter i forbindelse med Covid-19 smittevernstiltak, samt digitalt årsmøte 14 april 2021.

 

- Andre hendelser

Covid-19 Pandemien har også preget Øvre Romerike Budosenter sterkt i 2021. Vi har hatt perioder med åpent og lukket igjennom hele året, samt begrensinger for grupper av utøvere. Det har også ført til omfattende arbeid knyttet til smittevern. Det er imidlertid gledelig at det heller ikke er noen utøvere eller trenere som har blitt smittet gjennom trening på Øvre Romerike Budosenter i 2021. Nedstengning har hatt størst negativ treningseffekt for de over 19 år, som deler av året ikke har fått mulighet til å trene normalt på grunn av restriksjoner om kontakt og avstand.

Det er mange frivillige trenere, styret og nøkkelpersoner som har lagt ned mye arbeid pga. stadig endrede smittevernstiltak, informasjon til medlemmer og av og på med treninger. De frivillige på Øvre Romerike Budosenter legger ned til sammen over 3.000 dugnadstimer for at barn, ungdom og voksne skal få gleden av å lære den idretten vi er så glade i å formidle.

Vi har i denne perioden fått god støtte fra Eidsvoll kommune, Norges Idrettsforbund, Sparebankstiftelsen og våre sponsorer Tungbilskolen, HA-Kampsport og Kiwi Maura. Vi har også i år pusset opp lokalene mer og de fremstår nå som svært moderne og tilrettelagt for vår sport.

Sommergraderingen ble endelig igjen gjennomført på området til Army Days, Gardermoen, og julegradering ble gjennomført i Budosenteret, hvor pensumet ble gjort noe smalere pga. redusert pensum grunnet smittevernstiltak. Vi hadde også gleden av besøk av Grandmaster (GM) Charles Graham på graderingen. Honorary Awards ble tildelt GM Charles Graham, GM Pål-Erik Ruud og Master Kristoffer Torseth in recognition of extraordinary contribution to the marial art community. I tillegg deltok flere fra styret og trenere under feiringen av GM Charles Graham sin 70 års dag.

Vi startet samarbeid med nytt vaskefirma 3 kvartal etter lang tid med foreldredugnadsarbeid. Timeplan og vaske/desinfiseringsrutiner har hele tiden blitt tilpasset til gjeldene smittevernregler. Vi har også investert hatt mye kostnader knyttet til desinfiseringsmidler til lokaler, utstyr og håndvask.

 

- Økonomi:
Vi har vært med som testklubb i nytt medlemssystem og pr. nå har vi ikke en oppdatert statistikk, men totalt sett har pandemien medført noe fall i medlemmer. Det skyldes også at vi har begrenset inntak på grunn av begrensninger ift. gruppestørrelser for trening grunnet restriksjoner under pandemien.

2021 har også vært et år med svært lite stevneaktivitet i inn og utland og det på grunn av dette heller ikke vært en stor kostnadspost. Vi har hatt god kostnadskontroll, samtidig som vi har investert mye i oppgradering av våre lokaler med blant annet nye matter i alle treningsrom. Sum salgs og driftsinntekter ble kr 891.712 som er kr 66.712 høyere enn budsjett. Sum kostnader endte på kr. 906.797, som er kr 30.697 over budsjett. Dette gav et underskudd på kr. 15.085, som er 36.085 bedre enn budsjett. Underskuddet må sees i sammenheng med at vi i 2021 hadde et overskudd på 179.029 og vi har kostnadsført deler av oppussing i 2021, da regningene kom etter årsskiftet 20/21. Vi hadde pr. 31.12.21 totalt kr 371.937 på driftskonto og kr. 302.335 på sparekonto. Til sammen har vi dermed kr 674.272 på konto.

Vi har fått god økonomisk støtte fra Eidsvoll kommune, Norges Idrettsforbund, Sparebankstiftelsen og Norsk Tipping. I tillegg vil vi spesielt takk våre sponsorer Tungbilskolen, Kiwi Maura og H-A Kampsport for svært god støtte i 2020. ØRBS har ingen ansatte eller daglig leder. Det er i likhet med tidligere år ikke utbetalt lønn eller godtgjørelser til styreleder eller styremedlemmer i 2020 for arbeid knyttet til verv.

Aktiviteter, stevner og treningstilbud:

- Konkurransepartiet – Kamp

2021 var for Konkurransepartiet nok et år som ble preget av pandemien. Flere av de mest konkurranseerfarne utøverne ga seg dessverre på grunn av mangel på konkurransemuligheter, men heldigvis kom det mange nye til partiet på høsten. Norgesmesterskapet 2021 gikk av stabelen i Trondheim, det første stevnet på to år. Magnus Sandholt tok Bronse og Balder Johansen ble Norgesmester i tillegg til at han ble tildelt den koreanske ambassadørens bestemannspris. Trenere Frode Blaker, Ken Johansen og Master Kristoffer Torseth 4th Dan holdt partiet i gang gjennom 2021.

 

- Konkurransepartiet – Kata

ØRBS Kata konkurranseparti ble startet i mai 2020 av sensei Eva Marie Mathiesen som et tilbud til de som ønsker å konkurrere i kata. ØRBS kata parti fikk i 2021 endelig muligheten til å delta på et vanlig, fysisk stevne. Vi stilte med 3 deltakere i NM som ble avholdt i Skedsmohallen. Det endte med 1 bronse til Yen Nhi Vu i U21 og masse god erfaring.

 

Ellers har vi deltatt på internasjonale e-stevner. World Rankingen etter 2021:

Sensei Yen Nhi Vu: senior nr. 57, U21 nr. 23

Sensei Eva Mari - MasterA shotokan nr. 1, MasterA nr. 3 og Senior nr. 12

 

Vi har fått inn flere som vil konkurrere i kata dette året, både barn og ungdom. Vi håper dette fortsetter slik at ØRBS er godt representert på stevner framover.

 

- På vei til svart belte

Det har vært en flott gjeng med utøvere med 1. Kup på vei opp til svart belte. I 2021 ble det gjennomført 6 samlinger i tillegg til at de ble aktivt med på jul- og sommergraderingene, og fikk som tradisjon tro litt ekstra utfordringer der. Gjengen har bestått av flott ungdommer, som målrettet har jobbet hardt og utviklet seg i riktig retning. Gjennom året har vi trent selvforsvar, slag og spark, og ikke minst flere lange, gode økter med kata. Det har vært en stabil og fin gjeng, med 5 til 10 ivrige kandidater på hver økt.

 

Master Terje Choi Førsund 6th Dan har ansvaret for utvikling av pensum til svart belte graderinger og Master David Nymoen 6th Dan, Master Tor Arne Sandholt 5th Dan, Master Kristoffer Torseth 4th Dan, Master Inge Gammelli 4th Dan, Master Robert Sæbø Nilsen 4th Dan og Sensei Tor Vidar Norbeck 3nd Dan har også vært instruktører på samlingene. I tillegg har også andre sensei'er blitt med på flere av samlingene - noe alle setter pris på.

 

- Tradisjonell Taekwondo – ungdom voksne

Tradisjonell Taekwondo for ungdom og voksne har blitt ledet av Master Robert Sæbø Nilsen 4rd Dan og Sensei Tor Vidar Norbeck 3nd Dan. Master Tor Arne Sandholt 5th Dan har hatt delvis «trenerpermisjon» på grunn av studier, men var tilbake 4. kvartal på mandager. På disse treningene er det et pensum med mye grunnteknikker og kata, da det har vært begrensinger pga. smitteverntiltak, men deler av høsten var det muligheter for fullkontakt. Det har vært godt fremmøte av ungdom, men noe variert for voksne pga. at de over 19 år ikke har hatt lov til å trene i perioder, samt begrensninger knyttet til avstand og fullkontakt.

- Tradisjonell Taekwondo – barn

Barnetreningene har vært ledet av hovedtrener sensei Tor Vidar Norbeck 3nd Dan og sensei Eva Mathiesen. Barnetreninger har blitt gjennomført på mandager, onsdager og torsdager. Her har det også vært stabilt, men noe varierende oppmøte grunnet Covid-19 situasjonen. De har hatt en fin utvikling med god forbedring av tradisjonelle teknikker, kata og selvforsvar. Den positive økningen med flere jenter har vedvart.

- NinjaKids

Hovedtrener for NinjaKids har vært Sensei Yen Nhi Vu 3nd Dan. Det har vært en stor gruppe på maks grense på 20 utøvere under treninger. Vi har i større grad valgt å fokusere mer på taekwondo relaterte øvelser. Fokuset er her kondisjon, styrke, motorikk og taekwondo lek. Disiplin er også et viktig element for de minste, selv om det er en utfordring når barna er små. Det har vært en svært positiv vekst i antall medlemmer og vi har i perioder måtte stoppe inntak av ny medlemmer på dette partiet på grunn av begrensinger knyttet til gruppestørrelse.

- Brasiliansk Jiu Jitsu (BJJ)

BJJ gruppen på ØRBS er en liten gruppe på 6-8 personer som har fast trening på mandag og onsdag. I tillegg har det blitt gjennomført en god del frivillige treninger i helger. Partiets hovedtrener har i vært Bob Mohammed Sharaf, mens sensei Danilo Petrovic 1th Dan har vært faglig leder. Det har vært økning i treninger på dette partiet i 2021 på grunn av perioder under pandemien hvor det var tillat fullkontakt. Bob Mohammed Sharaf gikk en god kamp for ØRBS og i GB Fighting Championship. Han fikk med seg en fin erfaring, selv om det ikke ble seier denne gangen.

 

 

Budosenteret 29. mars 2022

 

_______________________                                                 ________________________

Tor Arne Sandholt                                                                  David Nymoen

Leder                                                                                     Nestleder

 

_______________________                                                ________________________

Terje Choi Førsund                                                                Camilla Hagen

Styremedlem                                                                         Styremedlem

_______________________                                                ________________________

Kristoffer Torseth                                                                  Robert Sæbø Nilsen

Styremedlem                                                                         Styremedlem

_______________________                        

Frode Grønningsæter                                               

Styremedlem    

                     

bottom of page