top of page

Årsberetning 2022

kata_edited.jpg
Styret og komiteer

Sammensetning

Leder: Tor Arne Sandholt

Nestleder: David Nymoen

Styremedlemmer og varamedlemmer: Kristoffer Torseth, Robert Sæbø Nilsen, Terje Choi Førsund, Frode Grønningsæter, Camilla Hagen, Eva Mari Mathisen (1. vara), Tor Vidar Norbeck (2. vara).

 

Valgkomité:

Leder: Christine Meklenborg Nilsen

Medlemmer: Markus Gjervik, Jonny Døhlen, Frode Grønningsæter (vara)

 

Kontrollkomité:

Kenneth Fidje, Guro Djupvik og Eva Mari Mathisen (vara)

 

Ansvarlig for barneidrett: Frode Grønningsæter

Ansvarlig for politiattest: Kristoffer Torseth

Protokollsignaturer: Kristoffer Torseth og Eva Mari Mathisen

 

Styrets arbeid:

Styremøter

Det er avholdt 5 styremøter og noen arbeidsmøter i forbindelse med avslutning av Covid-19 smittevernstiltak, samt årsmøte 29 mars 2022.

 

Økonomi:

Vi innførte nytt medlemssystem i 2022 og med litt startproblemer så har vi nå fått det til å fungere godt. Vi var også med som testklubb frem til lanseringen. Budosenteret har hatt god økonomisk styring, Sum salgs og driftsinntekter ble kr 1.063.730 som er kr 348.730 høyere enn budsjett. Sum kostnader endte på kr. 860.209, som er kr 169.109 over budsjett. Dette gav et overskudd på kr. 203.521, som er 179.621 bedre enn budsjett. Inntektsøkning må sees i sammenheng med at vi arrangerte stevne i 2022. Vi hadde pr. 31.12.22 totalt kr 575.458 på driftskonto og kr. 302.335 på sparekonto. Til sammen har vi dermed kr 877.794 på konto. Det er i likhet med tidligere år ikke utbetalt lønn eller godtgjørelser til styreleder eller styremedlemmer i 2022 for arbeid knyttet til verv.

Andre hendelser

Tiltak knyttet Covid-19 Pandemien ble avsluttet 15 januar og vi kunne holde åpent som normalt. Vi har imidlertid avventet noe rekrutteringstiltak i løpet av våren for at vi ikke skulle være for mange.

 

De frivillige på Budosenteret legger ned til sammen over 3.000 dugnadstimer for at barn, ungdom og voksne skal få gleden av å lære den idretten vi er så glade i å formidle. Pr nå har vi 144 aktive medlemmer. Det er gjennomført 89 graderinger for barn under 12 år. Det nye medlemsregisteret gir ikke mulighet til å telle de som har vært meldt seg inn og ut samme år. Slik at vi får noe lavere medlemstall i det nye systemet.Vi har i denne perioden fått god støtte fra Eidsvoll kommune, Norges Idrettsforbund og våre sponsorer Tungbilskolen, HA-Kampsport, Boligpartner og Kiwi Maura. Sommergraderingen ble endelig igjen gjennomført på området til Army Days, Gardermoen, og julegradering ble gjennomført i Budosenteret. I 2022 ble det ikke tildelt noen Honorary Awards in recognition of extraordinary contribution to the martial art community.

 

Budosenteret gjennomførte taekwondo stevne NC3 & RC3 med 180 utøvere fra 23 klubber. Det var gledelig å ha et stevne på Østlandet igjen og se mange glade utøvere. Sportskomiteen i Taekwondoseksjonen, Norges Kampsportforbund ønsker å takke Budosenteret som gjorde en veldig bra innsats. Klubben gratulerer også så mye til alle våre utøvere for flotte resultater under stevne. Styret vil også takke alle frivillige hjelper under stevne. Det er mange som skal til for å kunne gjennomføre et stort stevne og det er mye organisering, rigging/nedrigging, salg, coaching, show, kakebaking og mye mer. Vi vil alle som har bidratt for å kunne gjennomføre et svært godt stevne. Organiseringen av stevne ble gjennomført av Camilla Hagen, Kristoffer Torseth og Tor Arne Sandholt. Overskuddet av stevnet er beregnet til ca. 15.000,- samt at våre utøvere ikke betalte stevneavgift.

Aktiviteter, stevner og treningstilbud:

Konkurransepartiet – Kamp

Konkurransepartiet Team ØRBS hadde i 2022 endelig mulighet til å delta med utøvere på flere stevner i Norge og i utlandet. Partiet ble drevet av hovedtrener Master Kristoffer Torseth 5th Dan med uvurderlig hjelp fra hjelpetrenere Frode Blaker, Ken Johansen og Line Tuft. Line kom inn i løpet av året som hjelpetrener med hovedfokus på utøvere 12 år og yngre, for å sikre enda bedre oppfølging på utøverne. Partiet hadde på det jevne 10-20 utøvere på treningene gjennom 2022. I løpet av året hadde vi 11 deltakelser blant barn 12 år eller yngre, 17 deltakelser blant kadetter og 22 deltakelser blant juniorer, totalt 50 unike deltakelser på stevner.

 

I Norge deltok vi i 3 regionale stevner med nybegynnere, og 2 Norgescupstevner og Norgesmesterskapet for avanserte utøvere. Medaljefangsten fordelt på alle disse stevnene var totalt 11 gullmedaljer fra barn 12 år eller yngre, de eldre utøverne hentet inn 10 gullmedaljer, 13 sølvmedaljer og 4 bronsemedaljer. 38 medaljer av 45 mulige i nasjonale stevner er en hyggelig statistikk! At klubben i tillegg ble nummer 2 totalt, men beste kampklubb, i Norgescup / østlandscup 2 på "hjemmebane" i Letohallen var veldig stas! Bragden ble gjentatt i Jubileumscupen som ble avholdt i forbindelse med Norgesmesterskapet, Budosenteret ble beste klubb sammenlagt. I utlandet deltok våre mest avanserte utøvere i Nordisk mesterskap i Sverige, Swedish Open i Sverige, og Luxembourg Open i Luxembourg. I tillegg til verdifull erfaring tok vi med oss 1 sølv fra det Nordiske mesterskapet.

 

Det er gledelig at konkurransepartiet kamp har klart å holde nivået på treninger og deltakelse høyt til tross for pandemien, og resultatene viser at utøverne utvikler ferdigheter på et konkurransemessig høyt nivå. Arbeidet fortsetter inn i 2023 for å sikre fortsatt vekst i ferdigheter og deltakelse i konkurranser i inn- og utland. Vi takker trenere, utøvere og foreldre for all innsats og tid som legges ned for å kunne plassere Team ØRBS blant de beste konkurranseklubbene i Norge.

 

Konkurransepartiet – Kata

Konkurranseparti ledes av Sensei Eva Mari Mathisen 1th Dan. Tidligere har barn og ungdom/voksne trent sammen, men på grunn av liten plass og flere utøvere har vi vært nødt til å dele partiene. Dette har fungert utmerket. Det er 12 utøvere som trener aktivt mot stevner, 7 barn og 6 ungdom /voksen. I og med at de fleste sportskarate stevnene ble avlyst i fjor, fikk vi kun deltatt på tre stevner. Likevel klarte Team ØRBS å dra med seg et gull, to sølv og to bronse. Internasjonalt fikk Sensei Eva Mari Mathisen 1th Dan fire gull, fire sølv og en bronse i Senior Master klassene. Nivå har økt betraktelig det siste året, og vi ser frem til et begivenhetsrikt og lærerikt 2023.

 

På vei til svart belte

Det har vært en flott gjeng med utøvere med 1. Kup på vei opp til svart belte. I 2022 ble det gjennomført 6 samlinger i tillegg til at de ble aktivt med på jul- og sommergraderingene, og fikk som tradisjon tro litt ekstra utfordringer der. Gjengen har bestått av flotte ungdommer og voksne, som målrettet har jobbet hardt og utviklet seg i riktig retning. Gjennom året har vi trent selvforsvar, slag og spark, og ikke minst flere lange, gode økter med Kata. Det har vært en stabil og fin gjeng, med 5 til 10 ivrige kandidater på hver økt.

 

Master Terje Choi Førsund 6th Dan har ansvaret for utvikling av pensum til svart belte graderinger og Master David Nymoen 6th Dan, Master Tor Arne Sandholt 5th Dan, Master Kristoffer Torseth 5th Dan, Master Robert Sæbø Nilsen 4th Dan og Sensei Tor Vidar Norbeck 3nd Dan har også vært instruktører på samlingene. I tillegg har også andre sensei'er blitt med på flere av samlingene - noe alle setter pris på. I mars fikk vi en ekstra bonus, da GrandMaster Pål-Erik Ruud 9th Dan kjørte en økt med selvforsvar.

 

Tradisjonell Taekwondo – ungdom voksne

Tradisjonell Taekwondo for ungdom og voksne har blitt ledet av Master Tor Arne Sandholt 5th Dan, Master Robert Sæbø Nilsen 4th Dan og Sensei Tor Vidar Norbeck 3rd Dan. På disse treningene er det et pensum med mye grunnteknikker med spark og slag, kata, onestep, våpentrening, selvforsvar, bryting, boksing og free fight. I tillegg til generell trening på styrke og motorikk/turn. Antall på trening har varier mellom 14-22 og vi har plass til flere. Det har vært en positiv utvikling i forhold til antall jenter/kvinner som trener og det er en fin utvikling.

 

Tradisjonell Taekwondo – barn

Barnetreningene har vært ledet av hovedtrener sensei Tor Vidar Norbeck 3rd Dan og Josefine Simensen 1. Kup. Barnetreninger har blitt gjennomført på mandager, og torsdager. Her har det også vært en stabil kjerne med ca 15 stk, og opptil 25 stk. De har hatt en fin utvikling med god forbedring av tradisjonelle teknikker, kata og noe mer fokus på selvforsvar. Den positive økningen med flere jenter har vedvart.

NinjaKids

Barnetreningene har vært ledet av hovedtrener sempai Rines Kesler Olsen-Markvard 2. Kup. Ninjakids har opplevd merkbar vekst siden høst/vinter 2022 der en del barn gikk over til eldre partier. Den siste tiden har det vært nær 20 barn på treningene. Fokuset har ligget i å bygge opp treningsglede for de nye på partiet og samtidig tilrettelegge de som har trent lenger. Målet er å bygge opp et best mulig grunnlag for barna slik at når de går videre til barnepartiet har de allerede et godt fokus, bevisste mål og god kunnskap innad flere aspekter ved idretten. Målet er også at barna skal kunne noe basic, noe kata, ha god kontroll på slag og grunnleggende spark, men samtidig forsøker seg på mer avanserte spark og teknikker. I tillegg forsøker vi oss på turn, lett bryting og lett freefight. Det har vært gode tilbakemeldinger fra foreldre. Barna kommer svært godt overens og det er ingen mobbing.

 

Trener ønsker at alle barn skal føle seg trygge på trenerne, og føle seg sett. Det er et parti der barna er 5-8 år og fortsatt er relativt tidlig i utviklingen, spesielt med tanke på de barna som fortsatt går i barnehagen, er det viktig for trener at de tør å møte opp, tør å feile, tør å spørre om hjelp og råd, tør å komme bort og fortelle om ting, og ikke minst tør å komme med innspill. I og med at en del av fokuset er å lære barna disiplin, og med det oppleve strenge beskjeder, er det viktig at de forstår at vi som trenere er ikke farlige og at vi ikke er så «høyt over dem» som de kan kanskje tenke seg. Hjelpetrenere har vært Martinus Brill Sommerstad, 2. Kup. I tillegg har trener fått hjelp av Per Storm, 1th Dan, de gangene han er på perm, samt Revo Tamm, 6. kup, som nå trener hos BJJ. Denne ekstrahjelpen har vært svært viktig for å klare å gi nok oppfølging til alle på det fort voksende partiet. Barna virker til å være svært positive til alle hjelpetrenerne.

 

Brasiliansk Jiu Jitsu (BJJ)

BJJ gruppen på ØRBS er en voksende gruppe på 10-12 personer som har fast trening på tirsdager og torsdager. I tillegg har det blitt gjennomført en god del frivillige treninger i helger. Partiets hovedtrener har i vært Bob Mohammed Sharaf, lilla belte. Sensei Danilo Petrovic 1th Dan har vært pensumansvarlig. Bob Mohammed Sharaf deltok i Stocholm batle open og om hjem med hedelig sølvmedalje.

 

 

 

Budosenteret 28. mars 2023

 

_______________________                                                    ________________________

Tor Arne Sandholt                                                               David Nymoen

Leder                                                                                    Nestleder

 

_______________________                                                    ________________________

Terje Choi Førsund                                                              Camilla Hagen

Styremedlem                                                                        Styremedlem

 

_______________________                                                    ________________________

Kristoffer Torseth                                                                 Robert Sæbø Nilsen

Styremedlem                                                                        Styremedlem

           

_______________________                           

Frode Grønningsæter                                                         

Styremedlem                                   

bottom of page