top of page

Blog

Kraftig medlemsvekst på Øvre Romerike Budosenter


Øvre Romerike Budosenter er nå tilbake på samme nivå med aktive medlemmer som før koronapandemien startet i mars 2020.


- Ja allerede i september kunne klubben glede seg over at medlemstallet var tilbake på samme nivå som før nedstengningen. Dette er spesielt gledelig når vi samtidig vet at Norsk idrett mistet 185.000 medlemskap i 2020 ifølge Norges idrettsforbund, sier styreleder i Øvre Romerike Budosenter, Tor Arne Sandholt.


Klubben har klart å holde åpen innenfor de restriksjoner som har vært, selv om begrensninger i aktiviteten rammet hardt konkurransepartiet, som ikke fikk konkurrere og de over 20 som ikke kunne ha fullkontakt. Mange nye utøvere har blitt rekruttert etter sommeren.


- Under hele pandemien har alle de frivillige trenerne stilt opp det har blitt gjennomført treninger for alle partier hele uken når det har vært mulig. Trenerne har også hatt ansvar for logging av fremmøte, samt desinfeksjon av utstyr og matter. Foreldre har fulgt med på informasjon og det har vært et utrolig flott samarbeid med kommunen og sponsorer til beste for alle barn og ungdom. Det er en samlet innsats av alle i klubben som har gjort at dette har blitt muliggjort, sier Sandholt


Øvre Romerike Budosenter har også lykkes godt med omtale i lokale medier og benyttet sosiale medier som Facebook og Instagram aktivt for å rekruttere og få tilbake tidligere medlemmer. Klubben står nå både styrket tilbake med økning i aktive medlemmer, oppussede lokaler og styrket økonomi.


- Med dette har vi en sterk optimisme for avslutningen av 2021 og inn i 2022. Vi gleder oss også over at internasjonale stevner har startet og at vi både skal sende utøvere til utlandet og Norgesmesterskap før jul, både i Taekwondo og Karate, avslutter Sandholt

Comments


Arkiv
bottom of page