top of page

Blog

Leto Eiendom støtter opp om Øvre Romerike Budosenter


Øvre Romerike Budosenter takker Leto Eiendom ved Daglig leder Lars Kjell Tomren og Eiendomssjef Trond Ola Rynning for en svært hyggelig gest i en vanskelig tid.

Leto Eiendom har valgt å avstå fra husleie i neste periode inntil støtteordninger og eventuelt andre tilskudd er avklart. Det betyr at vi blir fakturert, men kan la være å betale kommende husleie inntil situasjon er mer avklart.

Vi er som klubb er opptatt av å ha en åpen og transparent dialog om situasjonen og ØRBS håper på støtte fra kommunen, NIF, medlemmer og sponsorer. Dette vil gjøre at vi kan følge opp våre forpliktelser på en god måte, sier Tor Arne Sandholt, styreleder i ØRBS

Arkiv
bottom of page