Blog

Leto Eiendom støtter opp om Øvre Romerike Budosenter


Øvre Romerike Budosenter takker Leto Eiendom ved Daglig leder Lars Kjell Tomren og Eiendomssjef Trond Ola Rynning for en svært hyggelig gest i en vanskelig tid.

Leto Eiendom har valgt å avstå fra husleie i neste periode inntil støtteordninger og eventuelt andre tilskudd er avklart. Det betyr at vi blir fakturert, men kan la være å betale kommende husleie inntil situasjon er mer avklart.

Vi er som klubb er opptatt av å ha en åpen og transparent dialog om situasjonen og ØRBS håper på støtte fra kommunen, NIF, medlemmer og sponsorer. Dette vil gjøre at vi kan følge opp våre forpliktelser på en god måte, sier Tor Arne Sandholt, styreleder i ØRBS

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Archive
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
Våre sponsorer

Vi trener på LetoHallen. 
Kjør forbi Puls, rundt hjørnet på kortsiden. Da ser du oss!

  • White Facebook Icon

Du kan ringe klubbens leder Tor Arne Sandholt 
på mobil 905 63 106

© 2020 Øvre Romerike Budo Senter