Blog

Øvre Romerike Budosenter er i en dramatisk situasjon

April 26, 2020

 

Øvre Romerike Budosenter avviklet all trening i lokalene i Letohallen 12.mars pga. restriksjoner knyttet til Covid-19 epidemien. Vi er nå i en situasjon hvor vi har løpende utgifter til lokaler, samtidig som vi ikke har inntekter. Styret besluttet å stoppe fakturering av månedlige treningsavgifter, siden det ikke er mulig å tilby noen trening innen Olypisk World Taekwondo, Amerikan Moo Duk kwan Taekwondo, NinjaKids eller Brazilians Jiu-Jitsu til våre over 300 medlemmer.

 

Vi har beskrevet situasjonen ovenfor Eidsvoll kommune og søkt om ulike støtteordninger som er lansert for idretten. Resultatet av dette vet vi ikke ennå. Foreløpig bruker vi nå av våre oppsparte midler, men drar dette ut i langdrag, så har ikke vi mulighet til å fortsette dette og må vurdere å avvikle våre lokaler og dermed driften av Øvre Romerike Budosenter. Dette for å unngå konkurs.

 

Forhåpentligvis vil det kanskje komme lettelse på restriksjoner grunnet at man for kontroll på Covid-19 epidemien, noe som da gjør at vi kanskje kan starte igjen eller at vi blir tildelt betydelig støtte til våre løpende kostnader.

 

Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til dette og jeg vil derfor informere om den sårbare situasjon Øvre Romerike Budosenter nå er i grunnet Covid-19 epidemien.

Vi er mange på Øvre Romerike Budosenter som til sammen legger ned over 3.000 dugnadstimer for at barn, ungdom og voksne skal få gleden av å lære den idretten vi er så glade i å formidle. Dette er noe vi ønske å fortsette med, men vi er nå i en helt spesiell situasjon.

 

All den støtte vi kan få av Eidsvoll kommune, Norges Idrettsforbund og medlemmer er viktig. Hvis det også er bedrifter som kan tenke å støtte oss i vår vanskelig situasjon, så finnes det ikke noen bedre anledning enn akkurat nå.

 

Med vennlig hilsen

Øvre Romerike Budosenter

Tor Arne Sandholt

Styreleder

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Archive
Please reload

Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
Våre sponsorer

Vi trener på LetoHallen. 
Kjør forbi Puls, rundt hjørnet på kortsiden. Da ser du oss!

  • White Facebook Icon

Du kan ringe klubbens leder Tor Arne Sandholt 
på mobil 905 63 106

© 2019 Øvre Romerike Budo Senter