Våre sponsorer

Vi trener på LetoHallen. 
Kjør forbi Puls, rundt hjørnet på kortsiden. Da ser du oss!

  • White Facebook Icon

Du kan ringe klubbens leder Tor Arne Sandholt 
på mobil 905 63 106

© 2019 Øvre Romerike Budo Senter

Blog

Årsmøte utsatt i Øvre Romerike Budo Senter

February 20, 2020

 

Årsmøte er utsatt grunnet tiltak mot spredning av Korona virus

 

Dato: Blir bestemt senere
Klokkeslett: Blir bestemt senere
Sted: Budosenteret

 


Agenda

 

1.           Godkjenne de stemmeberettigede.

2.           Velge dirigent(er).

3.           Velge protokollfører(e).

4.           Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.           Godkjenne innkallingen.

6.           Godkjenne saklisten.

7.           Godkjenne forretningsorden.

8.           Behandle idrettslagets årsberetning.

9.           Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning,

               kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10.         Behandle forslag og saker.            

11.         Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi

               fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.         Vedta idrettslagets budsjett.

13.         Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.         Foreta følgende valg:

 

              a) Styre med leder, nestleder, [antall, (minst ett)] styremedlem(mer) og [antall,                      (minst ett)] varamedlem(mer).

 

              Følgende er på valg:

              - Leder (Tor Arne Sandholt)

              - Styremedlemmer (Maria Bragais-Flåte, Frode Grønningsæter, Kristoffer                              Torseth)

 

             b) Kontrollutvalg med [antall, (minst to)] medlemmer og [antall, (minst ett)]

                  varamedlem(mer).

 

             c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har                             representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

 

             d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

             e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

 

Viser for øvrig til NIF lovnormer for idrettslag

 

Velkommen til årsmøte


Med vennlig hilsen
Øvre Romerike Budo Senter

 

Tor Arne Sandholt
Styreleder 

 

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Archive
Please reload

Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon