top of page

Blog

Kandidat til Eidsvoll Idrettsråd


Sempai Eva Mari Mathisen er innstilt som representant fra Øvre Romerike Budosenter som kandidat til Eidsvoll Idrettsråd. Hun er ei aktiv og dyktig teknisk utøver. Hun har mye kunnskap om sporten og kan bidra godt som representant fra ØRBS i Eidsvoll Idrettsråd. Vi ønsker henne lykke til med valget.

Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen. I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i NIF. I Akershus idrettskrets er det et idrettsråd i alle fylkets 22 kommuner.

I henhold til NIFs lov har idrettsrådet følgende oppgaver:

- Idrettsrådet skal arbeide for best mulig forhold for idretten i kommunen.

- Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

- Idrettsrådet skal styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene, dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram. Være møteplass og utviklings arena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.

- Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå. Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet.

- Idrettsrådet skal også formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter og fordele tilskuddene til Lokale aktivitetsmidler (LAM).

Arkiv
bottom of page