top of page

Blog

Øvre Romerike Budosenter er nå medlem av World Alliance of Martial Art.


Organisasjonen World Alliance of Martial Art sitt mål er å skape vennskap, forstå og dele kunnskap ved å utøve kampsport sammen, ved å holde arrangementer med noen av de mest dyktige og respekterte kampsporttrenere fra hele verden.

Organisasjonen er en demokratisk, ideell organisasjon, til fordel for alle medlemmer i fellesskap.

Vår representant i organisasjonen er Grandmaster Pål-Erik Ruud 8th dan.

Øvre Romerike Budo Senter har fått den ærefulle oppdraget og arrangere den årlig kongressen i september 2019. Nærmere dato vil bli avklart senere. Kongressen innebærer både trening og annen faglig påfyll for sortbelter (mulighet at det blir åpnet for enkelte Kup. grader) i klubben. Sortbelter fra våre søsterklubber i Norge og USA vil også bli invitert.

Arkiv
bottom of page