top of page

Blog

Tina Røe Skaar vant stipend fra Nannestad kommune


Øvre Romerike Budosenter sendte inn forslag om Tina med begrunnelse til Nannestad kommune. De mottok hele 9 forslag på kandidater til stipendet for unge lovende utøvere. Kommunen sier at alle kandidatene er talentfulle og verdige vinnere av prisen. I år ble det vår Taekwondoutøver Tina Røe Skaar som stakk av med stipendet. Nannestad kommune gratulerer Tina med prisen, og ønsker alle kandidater lykke til videre med sine karrierer. ØRBS henger seg på og gratulerer til Tina med velfortjent pris.

Nannestad kommunes stipend til unge lovende utøvere

Formålet med stipendene er å stimulere lovende utøvere innenfor det utvidede kulturbegrep til ytterligere utvikling og interesse.

- Stipendet tildeles kandidater i aldersgruppen 15 til og med 25 år.

- Stipend kan tildeles enkeltpersoner som har bopel i kommunen, og nyttes til gjennomføring av særlige kulturarbeidsoppgaver, utdanning, dekke utstyrsbehov eller kompetanseheving innen kulturfeltet.

- Det kan tildeles ett stipend à kr. 5.000 pr. år.

- Begrunnede forslag på kandidater må være sendt Nannestad kommune innen 1. april.

- Oppvekst og kulturutvalget foretar tildeling av kulturstipend.

Arkiv
bottom of page