top of page

Blog

Even Flåte fra ØRBS i Eidsvoll Idrettsråd

På årsmøte i Eidsvoll Idrettsråd torsdag 30. mars ble Even Flåte fra Øvre Romerike Budo Senter valgt inn som styremedlem i Eidsvoll Idrettsråd. ØRBS gratulerer så mye med et viktig verv som representant for ØRBS.

Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen. I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i NIF. I Akershus idrettskrets er det et idrettsråd i alle fylkets 22 kommuner.

I henhold til NIFs lov har idrettsrådet følgende oppgaver:

- Idrettsrådet skal arbeide for best mulig forhold for idretten i kommunen.

- Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

- Idrettsrådet skal styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnetForeta prioriteringer på vegne av idrettslageneDokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram.Være møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.

- Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå. Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet.

- Idrettsrådet skal også formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter og fordele tilskuddene til Lokale aktivitetsmidler (LAM).

Arkiv
bottom of page