top of page

Blog

Master Terje Førsund blir graderingsansvarlig for sortbelter i ØRBS

Vi har hatt behov for revitalisering av veien frem til sortbelter og Terje Førsund har nå takket ja til oppgaven som graderingsansvarlig for sortelter.

Ansvaret er knyttet til den styrefunksjonen som Terje Førsund har i ØRBS styret.

Som master i klubben, nestleder i WTF forbundet og lang erfaring som internasjonal dommer har vi sikret god faglig balast. Jeg setter derfor stor pris på at Terje har takket ja til dette ansvaret og de tilhørende oppgaver. sier Tor Arne Sandholt, leder i ØrBS

ØRBS ønsker også igjennom dette å ha en mer koordinert registering av Dan grader i Kukkiwon med tilhørende diplomer og sertifikater/ID-kort.

Hovedansvaret blir å koordinere mastere og hovedtrenere før svartbetlegraderinger. Lage en plan for samlinger - samt opplæring ift graderingskrav igjennom praktiske og teoretiske øvelser. Dette innebærer et særskilt ansvar for svartbeltekandidatene og lage et program for forberedende samlinger knyttet til svartbeltegraderinger" i tillegg til selve svartbeltegraderingen. Selve graderingen vil være en lukket gradering foran et bredt svartbeltepanel som sensorer bestående av flere mastere og senseier. På de forberedende samlinger vil også flere høyt graderte sortbelter delta.

Jeg er glad for at vi nå får en mer strukturert og planmessig fremdrift for utøvere med 1. Kup - rødt belte/Cho Dan Beau i den fasen de nærmer seg sortbelte gradering. Dette skal være en minneverdig opplevelse som du husker hele livet ditt, avslutter Sandholt

Arkiv
bottom of page