top of page

Blog

Idrettsforbundet må være samlende for all norsk idrett


Regjeringen har opphevet forbudet mot proffboksing, men det er idrettens organisasjoner som selv blir en propp. Det er etter min mening opplagt at proffkamp må bli godkjent i løpet av 2016. NIF bør være en sterkere forkjemper og hjelpe til for å få flere kampsporter innenfor rammen av norsk idrett.

Norsk idrett har endret seg mye de siste årene og kampsportidretter samler mange aktive utøver som trener proft og dedikert både innenfor og utenfor idrettesforbundet. Idrettsforbundet må være samlende for all norsk idrett.

Det er opplagt at idretter som proffboksing, MMA, Brazilien Jiu-Jitsu Thaiboksing har vokst og vil fortsette å vokse i Norge. Vi er et Budosenter og har en historie og en filosofi som oppfordrer oss til å til oss læring fra alle kampsporter for å utvikle oss selv både som proff- og hobbyutøvere. Øvre Romerike Budosenter skal være et "hjem" for flere kampsporter og også bidra til at de som ønsker å utvikle seg innen ulike kampsporter kan gjøre dette innenfor rammen av Norges Idrettsforbund.

Øvre Romerike Budosenter

Tor Arne Sandholt

leder

Arkiv
bottom of page