Nyheter

Nyheter

Nyheter

Beste kvinnlige Figther, tre gull og tre sølv til ØRBS i Helsingborg Open

Elén L Skar vant gull og ble kåret til beste kvinnlige Fighter under Helsingborg Open Øvre Romerike Budosenter med stor suksess i Helsingborg Open. Team ØRBS reiste nedover med åtte utøvere og kom hjem med beste kvinnlige Fighther, tre gull og tre sølv. Alle utøverne gjorde en super innsats, og lyktes alle som en med å få til det riktige på matta. Oliver Sandholt og Robin Hagen gjorde begge gode kamper, som til tross for tap ga verdifull læring og erfaring, de var tett på seier begge to! Balder Johansen vant sølv etter tap mot en dyktig og rutinert utøver. Erikas Naujalis gjorde debut i A, og møtte en norsk A-utøver med masse erfaring fra stevner i inn- og utland. Han vant sølv etter en fina

Innkalling til årsmøte 2019 i Øvre Romerike Budo Senter

Dato: Onsdag 20. mars 2019 Klokkeslett: Kl 19.00 Sted: Budosenteret Innkalling til årsmøte i Øvre Romerike Budo Senter Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigete[1]. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsberetning. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. (Signert av kontrollkomiteen) 6. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift. 7. Vedta idrettslagets budsjett for 2019 8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.[2] 9. Foreta følgende v

Nyhetsarkiv
Våre sponsorer

Vi trener på LetoHallen. 
Kjør forbi Puls, rundt hjørnet på kortsiden. Da ser du oss!

  • White Facebook Icon

Du kan ringe klubbens leder Tor Arne Sandholt 
på mobil 905 63 106

© 2020 Øvre Romerike Budo Senter